Rapatac till Sandviken

Eftermiddagen börjar alltid med läsning eller skolstöd hos Rapatac, därefter kan barnen delta i aktiviteter. Samma koncept kommer att användas i Sandviken. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

SANDVIKEN Rapatac startar ett aktivitetscenter i Sandviken senare i år.
Organisationen har redan träffat barn och ungdomar för att samla idéer till aktiviteter.

Det är Intersports gamla lokaler på Hyttgatan i Sandviken som blir aktivitetscenter för barn och ungdomar senare i år.

– Inte ungdomsgård, förtydligar Moussa N’Diaye som genom Rapatac driver ett aktivitetscenter på Nordost i Gävle.

– Det handlar om aktivitet och lärande med tydliga regler.

Han förklarar att devisen ”Skolan alltid först” gäller och betyder att barnen måste ägna sig åt skolarbete och läsning för att få vara med på aktiviteter.

– Vi ställer krav på barnen och det funkar bra.

Etableringen i Sandviken bygger på samma koncept och har förberetts de senaste månaderna. Bland annat genom samarbete med Göranssonska stiftelserna, kommunen och lokala föreningar.

De senaste två veckorna har Moussa besökt alla skolor i Sandviken för att berätta om aktivitetscentret.

– Och för att träffa barn och ungdomar och fråga vad de vill. Vilka aktiviteter de vill ha.

– Vi har testat vår idé på djupet och vet att den fungerar, men vi måste se vad som -passar bäst i Sandviken.

Till aktivitetscentret på Nordost kommer 70-80 barn från 6 år varje dag.

I Sandviken riktar de sig till äldre barn, 9-10 år.

– Så att de kan cykla till centrala Sandviken från bostads-områdena.

Aktiviteterna anpassas till Sandviken och de önskemål som barnen har där.

– I Gävle kan våra barn spela hockey med Brynäs. I Sandviken är det mer bandy, säger Moussa och uppmanar barnen att vara lite ”crazy” när de önskar aktiviteter.

– Någon ville ha ett teleskop på taket och titta på stjärnor, en annan önskade kafé där robotar serverar. Det har jag inte tänkt på. Vi måste sporra barnen att vara kreativa.

I april håller Rapatac en samling på Göransson Arena. Då ska möjliga aktiviteter och idéer presenteras för barn och föräldrar.

– Vi förbereder så att alla förstår konceptet innan vi öppnar.

Något datum för när aktivitetscentret öppnar är inte taget. Det är många beslut och mycket jobb kvar innan dess. Går det som Moussa vill blir det i början av hösten.

Agnetha Brolin