Svensk skog allt tätare

Det finns fler träd av fler sorter än på mycket länge. Foto: Arkiv
Textstorlek:

Mängden träd i Sverige ökar kraftigt och har mer än fördubblats på 90 år. En utveckling som inte alla är helt medvetna om, enligt Göran Ericsson, professor i viltforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

​Det är lätt att tro att Sverige för ett par hundra år sedan var ett land av mörka skogar. Men faktum är att vi sällan har haft så mycket träd som nu.

– Skulle man teleportera sig tillbaka till 1950-talet skulle det nog kännas väldigt kalt och konstigt, säger han.

Sedan 1920-talet har volymen av stående träd, virkesvolymen, mer än fördubblats. Framför allt beror det på att människor lämnat landsbygden och flyttat till städerna. Dessutom har betande boskap försvunnit ur skogarna.

– Den stora förändringen är att vi har fått tätare skogar. Glesa skogar har växt igen. Den trenden ser vi i hela Europa.

Arealen med skogsmark har inte förändrats nämnvärt de senaste hundra åren, enligt professor Lars Östlund vid SLU.

Över hälften av Sveriges land-yta består i dag av skogsmark.

Sverige har jobbat målmed-vetet med att återbeskoga mark. Först planterades skog för virkets skull, främst gran.

Sedan 80-talet har det varit fokus på att öka den ekologiska skogen – det har blivit fler arter, som tall och olika lövträd, i skogarna.

Göran Ericsson ser positivt på utvecklingen och menar att skogens återhämtning kanske är den viktigaste framgången inom naturvården. Även mark som avsätts för naturreservat ökar.

Baksidan är att jordbruksmark växer igen.

– Givet de mål vi har med en skog som dels ska producera virke och biomassa men även rekrea-tion, då är det en bra utveckling. Sedan kan man fråga sig om det är en önskad kulturell utveckling att jordbrukslandskapet växer igen, säger Göran Ericsson.

 Erik Ottosson/TT