Bybutiker kan få pengar

Trådlöst internet är en service som butiker i Ockelbos byar föreslås kunna få ekonomiskt stöd för. Foto: Getty Images/Blend Images
Textstorlek:

OCKELBO Ockelbo kommun har som förslag att butiker i Åmot, Jädraås och Lingbo ska kunna få pengar för att bli servicepunkter. Utökad service kan ge ett stöd på upp till
35 000 kronor. På så sätt vill kommunen kunna bidra till att butiker och bensin blir kvar.

Tanken med förslaget är att handlare ska kunna ge mer service i byarna. För att få räknas som servicepunkt ska en butik uppfylla minst tre av åtta kriterier.

Det första kriteriet, att tillhandahålla turistinformation, är obligatoriskt. Turistservicen ska kompletteras med information utfrån kundernas önskemål – en butik kan till exempel ordna en anslagstavla eller sälja fiskekort.

Sedan ska butikerna välja minst två till av de återstående sju -kritererna.

Ett kriterium är att erbjuda hemkörning av livsmedel. Ett annat är att ställa i ordning en caféhörna. Att erbjuda dator med internetuppkoppling, eller trådlöst internet, i butiken är ytterligare ett kriterium.

Butikerna kan välja att anordna minst tre aktiviteter per år, i samarbete med lokala aktörer. Eller erbjuda scanning, kopiering och utskrivning. Eller ha post- och paketutlämning.

Det finns också möjlighet att ta fram ett eget förslag på service, i samråd med byaråd och näringslivsenheten i Ockelbo kommun.

Enligt förslaget ska en servicepunkt få 7 000 kronor per uppfyllt kriterium. Butiken måste uppfylla minst tre stycken, och kan få stöd för max fem kriterium. Det högsta stödet är alltså 35 000 kronor om året.

– En kommun har begränsade möjligheter att stödja näringsidkare ekonomiskt, men genom uppdragsavtalen om servicepunkter hoppas vi kunna bidra till att stärka handeln och servicen i byarna, säger Magnus Jonsson (S) på kommunens hemsida.

Kommunstyrelsen föreslås bidra med totalt 105 000 kronor om året i tre år. Den 28 februari ska förslaget om servicepunkter diskuteras i kommunstyrelsen.

Ebba Pettersson