Elva nya naturreservat

I naturreservatet Orarna i Gävle skyddas växter, fågelliv, fiskars lekplatser med mera. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg
Textstorlek:

GÄVLEBORG Länet fick elva nya och utvidgade naturreservat under förra året. Och fler ska det bli. Regeringen ökar anslagen för att skydda natur och Länsstyrelsen Gävleborg har fått 40 miljoner kronor till inköp av mark under 2017.
LRF Skogsägarna är kritiska till satsningen.

I Gävleborg skyddades 1280 nya hektar natur, när naturreservat bildades och utökades under förra året.

De flesta nya reservaten ligger i länets norra delar, i Ljusdal och Nordanstig.

I Gästrikland fattades beslut om två nya naturreservat.

Laggarbomyran i Österfärnebo består framför allt av våtmarksområden runt Laggarboån och vid Fängsjöns utlopp i Istasjön.

Markerna svämmas över regelbundet och i reservatet skyddas hotade arter som behöver översvämningarna. Ett exempel är den rödlistade strandskinnlaven.

Orarna i Gävle består av stora vattenytor, den stora ön Orarna och flera mindre öar.

Där skyddas fiskars lekområden, fågelliv och växter.

På senare år har också sällsynta svampar, som brandtaggsvamp och lilaköttig taggsvamp, hittats i reservatet.

Pengarna som satsas på att skydda natur går bland annat till insatser för friluftsliv, skötsel av reservaten och till att ersätta markägare vid nya naturreservat.

Länsstyrelsen Gävleborg har satsat särskilt på att förbättra tillgängligheten i naturreservat och nationalparker.

De har bland annat förbättrat rastplatser, parkeringar och entréer.

I hela landet ökade den skyddade arealen natur med 35 000 hektar under 2016.

Satsningen på att skydda natur kritiserades i veckan av LRF skogsägarna. Deras ordförande Sven Erik Hammar tycker inte att reservat är det bästa för miljön.

– Vi behöver använda naturen mer för att ställa om till en bioekonomi. Och då kan vi inte fortsätta att ta bort (skogs)produktion på det sätt som har skett, säger han till TT.

Han menar att det krävs ett utökat skogsbruk för att få till ett fossilfritt samhälle, som regeringen strävar efter.

– Som regeringen har sagt: vi ska vara fossilfria. Då behöver skogen användas mer, inte mindre.

Miljöminister Karolina Skog (S) håller med, men menar att naturreservaten i sig inte motverkar skogsbruket.

– Regeringen är fast inställd på att vi ska producera mer biobränsle i Sverige och att skogen där är en värdefull resurs. Vi ser att vi kan ta ut mer ur skogen, säger hon till TT.

– Men samtidigt är det otroligt viktigt att vi också värnar den mest skyddsvärda naturen, inte minst skogen,

Det är Naturvårdsverket som fördelar medlen för skyddad natur mellan de 21 länsstyrelserna i Sverige.

För 2017 har Länsstyrelsen Gävleborg fått 40 miljoner kronor för inköp av mark. De har också fått 9,35 miljoner kronor till åtgärder för värdefull natur.

I dagsläget har Gävleborg 199 naturreservat, och de två nationalparkerna i Färnebofjärden och Hamra.

 Ebba Pettersson

 

Fakta Nya reservat 

Under förra året fick Gävleborg 11 nya naturreservat, och ett som förändrades:

Storkvarnberget, Ljusdal

Klovbacken, Nordanstig

Finnbrännabäckenm, Ljusdal

Hagmyran, Nordanstig

Långtjärnsberget, Ljusdal

Orarna, Gävle

Rotsjön, Bollnäs

Lingarö, Hudiksvall

Långnäsudden, Söderhamn

Laggarbomyran, Sandviken

Gräsberget, Ljusdal

Gröntjärn i Ljusdal, där skogsbruk tidigare var tillåtet, har fått reviderat beslut.

Källa: Länsstyrelsen Gävleborg