Tema: Företag & Framtid

Hela branschen ska vara med och tycka till

David Levrén har tagit fram planen för hur livsmedelsstrategin för Gävleborg ska göras. ​Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

Hela branschen, från företaget som sätter första fröet, till den som ska äta maten, ska engageras när länets livsmedelsstrategi ska läggas fast.
– Ska strategin vara värd nåt måste alla tycka till och det måste leda till förändring, säger David Levrén som gjort planen för hur strategin ska arbetas fram.

Det är snart en månad sedan landsbygdsminister Sven-Erik Bucht presenterade förslaget till en nationell livsmedelsstrategi.

Nu är det dags att göra en regional strategi för hur mat ska produceras och hanteras i Gästrikland och Hälsingland.

David Levrén, företagsutvecklare hos LRF, har fått Länsstyrelsens uppdrag att förbereda arbetet med att ta fram strategin.

LRF och Länsstyrelsen är beredda att jobba efter planen han tagit fram och väntar på besked om Region Gävleborg godkänner planen.

Gör de det kan jobbet med att ta fram strategin starta till sommaren.

Till en början ska en kartläggning av företag, organisationer och föreningar som på olika sätt arbetar med livsmedel i länet kartläggas.

– Det är jätteviktigt att jobba för en så bred delaktighet som möjligt, att involvera företagen och alla aktörer som jobbar med mat på olika sätt, säger han.

Bred förankring ska borga för att den regionala strategin inte blir en skrivbordsprodukt utan blir ett riktmärke för hela branschen.

– Ska vi kräva engagemang måste strategin leda till förändring. Den måste vara tydlig och ett stöd för alla, både beslutsfattare och företag.

Precis som den nationella livsmedelsstrategin ska den regionala gälla fram till 2030 och det yttersta målet är att livsmedelsproduktionen ska öka.

– Det finns förutsättningar för att öka produktionen i Gävleborg. Men det är inte meningen att strategin ska bestämma vilken mat som ska produceras i länet utan hur vi ska produceras på rätt sätt. Att hela kedjan är hållbar, konkurrenskraftig och lönsam.

Livsmedelsproduktionen har minskat de senaste 20 åren samtidigt som befolkningen har ökat.

– Om vi inte ökar livsmedelsproduktionen måste vi importera från länder där maten kanske inte produceras på ett lika hållbart och säkert sätt som här. Vi har reko mat i Gävleborg och övriga Sverige.

Enklare regler, energiförsörjning, sysselsättning och krisberedskap är frågor som återkommer i samtalen kring den kommande strategin.

– Även om den regionala strategin ska utarbetas efter förutsättningarna här i länet måste ju målen till viss del möta de nationella målen.

Berit Lövgren, chef på landsbygds- och tillväxtenheten på länsstyrelsen menar att det behövs en större förståelse för betydelsen och sambanden för livsmedelsproduktionen i länet.

– En hållbar utveckling kräver att vi ser helheten och att vi får människor att engagera sig. Lantbruket upprätthåller landsbygdens attraktionskraft, säger hon och menar att strategin inte får leda till att det bara ställs krav i produktions- och förädlingsleden.

– Konsumenterna behöver också ta ett ansvar och verkligen köpa och äta den mat som produceras i regionen.

Det är oklart när strategin ska vara färdig, men alla inblandade räknar med att den kommer att leda till diskussioner.

– En bred förankring innebär inte att alla är eniga och en strategi som ingen protesterar emot är platt och betydelselös, säger LRFs regionchef Håkan Johansson.