Hem och trygghet i topp

Bostäder efterfrågas av många gästrikar. Foto: Getty Images/Purestock
Textstorlek:

GÄSTRIKLAND De som bor i Hofors och Sandviken känner sig otrygga, eller tycker i alla fall att ökad trygghet bör prioriteras för att de ska trivas bättre i sina kommuner. 
Gävleborna känner sig ganska trygga. De tycker att det är viktigare att det blir mer bostäder.

I höstas samlade Statistiska centralbyrån (SCB) in synpunkter från medborgare i Gävle, Hofors och Sandviken. Ett representativt urval av invånarna fick frågor om hur det är att bo i kommunen, om kommunens verksamheter och om demokratiskt inflytande.

Utifrån svaren har SCB tagit reda på vad som behöver förbättras för att kommunmedborgarna ska bli nöjdare.

I Sandviken och Hofors vill medborgarna att trygghet och bostäder ska prioriteras. Gävleborna tycker att mer bostäder och jobb behövs.

Angående kommunens verksamheter, tycker Hoforsborna att gymnasiet, grundskolan och miljöarbetet bör prioriteras.

Sandvikenborna tycker att det behövs förbättringar inom miljöarbete, gymnasieskolan, förskolan samt gator och vägar. Gävleborna vill se prioritering av vägar, gator, gång- och cykelvägar, grundskola och äldreomsorg.

Medborgarna i alla tre kommunerna är nöjda med räddningstjänsten och vill att den ska bevaras som den är. Men i Hofors, liksom på landsbygden i Sandviken och Gävle, har många deltidsbrandmän sagt upp sig i protest mot ett förändrat kollektivavtal.

Gästrike räddningstjänst och Brandmännens riksförbund jobbar på att få fram lokala lösningar.

Angående inflytande har medborgarna i alla tre kommuner ett lågt förtroende för makthavarna.

De tycker informationen från och kontakten med kommunen fungerar, och Hoforsborna är nöjda med sina möjligheter att påverka. I Gävle och Sandviken vill medborgarna få bättre möjligheter att prioritera.

Ockelbo kommun deltog inte i SCB:s medborgarundersökning 2016.

Ebba Pettersson