Ny plan för lokal mat

Projektplanen för den regionala livsmedelsstrategin för länet är klar. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

Projektplanen för den regionala livsmedelsstrategin presenterades hos Bernhardssons gårdskött i Årsunda häromdagen.

​Den regionala projektplanen handlar om de förutsättningar som finns att producera mat i länet.

I dagsläget produceras inte tillräckligt med hållbara livsmedel i Gävleborg, men det finns resurser för en ökning av miljövänlig produktion, maritima livsmedel och livsmedel från skogen.

–  Vi behöver öka förståelsen för vilken roll den har i samhället. Det handlar både om själva jordbruket, förädlingsledet och konsumenterna och hur vi vill att livsmedelsproduktionen ska se ut i länet i framtiden.

Det säger Berit Löfgren, chef för enheten Landsbygd och tillväxt, Länsstyrelsen Gävleborg.

– Den regionala livsmedelsstrategin ska bidra till att hantera hinder, skapa möjligheter för tillväxt i länets livsmedelsbransch och bli en plattform för politiska beslut och prioriteringar i den regionala utvecklingen.

Projektplanen presenterades i samband med ett studiebesök som partnerskapet för landsbygdsprogrammet gjorde hos Elin Bernhardsson i onsdags.

Presentationen hölls där för att ”lyfta fram ett gott exempel på hur produktion av livsmedel i närområdet kan se ut och vilken betydelse det har för att säkra tillgången till regionalt producerad mat”, som det står i inbjudan.

– En hållbar utveckling kräver att vi ser helheten och att vi får människor att engagera sig. Lantbruket upprätthåller landsbygdens attraktionskraft och det gäller att vi tar vara på resurser från både åker, äng, trädgård, skog, sjö, älv och hav, säger Berit -Löfgren.

Representanter för LRF, Läns-styrelsen, Region Gävleborg, Lantmännen, Gefleortens Mejeri och MatVärden har varit med och arbetat fram förstudien som ligger til grund för projektplanen.

Mer om planen i nästa veckas nummer av Gästriklands Tidning.

 Agnetha Brolin