Besöksnäringen ska blomstra i orangeriet

Textstorlek:

AXMAR BRUK Axmar bruk ska bli ett bättre besöksmål. Det har föreningen Hyttan bestämt sig för och börjar nu bygga om det gamla orangeriet till kafé, affärslokal och besökscentrum.

Det ser inte mycket ut för världen, det så kallade orangeriet i utkanten av slottsparken i Axmar bruk.

Själva växthustillbyggnaden, där ömtåliga växter från ”slottet” förvarades under vintermånaderna, är sedan länge rivet.

– De senaste åren har huset använts som bostad, säger Stig Jönsson som är en av eldsjälarna i föreningen Hyttan som jobbar hårt med att utveckla Axmar bruk som besöksmål.

Sedan december 2008 äger föreningen bruks-området som är Gästriklands första kulturreservat.

Stig är ansvarig för det projekt som ska förvandla den låga vita byggnaden till kafé och butik för att locka ännu fler besökare till området.

– Allt är klart för att sätta igång ombyggnaden, säger han.

Som vanligt gör medlemmarna mycket av jobbet själva på ideell basis. Till själva ombyggnationen har de fått nästan 700 000 kronor från Jordbruksverkets landsbygdsfond genom Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.

Besöksnäringen är ett av insatsområdena i leaderstrategin för utveckling på landsbygden och även Gästriklandsfonden är med och finansierar satsningen.

En innervägg ska rivas för att ge plats för butikslokal med serveringsdisk.

Ett nytt kök ska byggas på gaveln mot dammen och i husdelen -närmast Axmarstigen ska rummet göras i ordning för kafégäster.

– Här utanför ska det också finnas möjlighet att sitta, säger Stig och gör en gest ut mot trädgården där det mesta utom äppelträden fortfarande göms under snön.

– Herrgården hade sin trädgård mellan parken och orangeriet. En gammal bild på en skylt här utanför visar att det fanns grönsaksland, bärbuskar, fruktträd och en del blommor.

Länsstyrelsen har intresserat sig för trädgården och tanken är att den till viss del ska återkapas med fruktträd och bärbuskar.

Föreningen Hyttan har två år på sig att genomföra det Leaderstödda projektet. De räknar dock med att det nya kaféet ska vara färdigt för premiär till sommarsäsongen 2018.

– Vi vill förstås att det ska ske så fort som möjligt och räknar med att flytta över kaféverksamheten från Gula huset nästa år.

I år driver föreningen som vanligt sitt sommarkafé i Gula huset under juli. När orangeriet är klart lämnar de över verksam-heten till en entreprenörer som får driva kafé och butik.

Gula huset ska istället användas som föreningslokal för möten och uthyrning till mindre fester.

– Det är inte klart med någon entreprenör. Vi har börjat höra oss för och ta kontakt, men inget är klart.

Med en entreprenör på plats är förhoppningen att öppettiderna ska bli generösare och säsongen längre.

– Föreningen har ett stort engagemang och vi ska skapa förutsättningar och göra det intressant för entreprenörer att komma hit med verksamheter.

Det har redan börjat hända.

I somras flyttade Jan Stagenmark och Ulrike Steiner in i en av brukslängorna och öppnade Bruksboden med örter, honung, bärprodukter med mera.

De har en liknande butik i Stjärnsund och om några veckor öppnar de ett bed and breakfast i Axmar bruk.

– Det finns en stor potential här och engagemanget är fantastiskt, säger Jan Stagenmark som tillsammans med Ulrike föreslog att föreningen Hyttan skulle ordna marknadslördagar i sommar.

Föreningen tände på idén och bildade en marknadsgrupp. De har planerat in marknader alla lördagar i juli.

– Och första lördagen i augusti eftersom den sammanfaller med Bruksdagen, säger Eva Lindfors som är ansvarig för marknaderna som ska hållas på området mellan orangeriet och Gula huset.

– Inriktningen är lokal mat och hantverk av god kvalitet.

Agnetha Brolin