Bra fiske kan kosta mer

Textstorlek:

​Vad ska ett fiskekort kosta?
Sveriges Fiskevattenägareförbund vill att fiskekorten ska värderas upp och har gjort en riktprislista för fiskekort. 

Vad är ett rimligt prisläge för det vi erbjuder? Den frågan ställs ofta av fiskerättsägare i föreningar och klubbar som upplåter fiske till allmänheten.

Nu har Sveriges Fiskevattenägareförbund gjort en sorts riktprislista med rekommendationer som kan bli en hjälp vid prissättning. En prislista är enligt förbundsdirektören Thomas Lennartsson efterfrågad av förbundets medlemmar.

Enligt förbundet är dagens fiskekortspriser generellt för låga för att täcka kostnaderna för ”aktiv och modern fiskeförvaltning och fiskevård.”

Beräkningar som gjorts visar att kostnaden för fiskekort utgör mindre än fem procent av den totala omsättningen i sportfiskebranschen. De pengar som fiskekortförsäljningen inbringar skall finansiera skötsel och utveckling av den naturresurs som fiskevatten utgör.

”Genom en ny riktprislista vill vi ge vägledning till relevanta fiskekortpriser som svarar upp mot resursens stora och verkliga värde.”, skriver förbundet på sin hemsida.

De flesta svenska sjöar och vattendrag har naturligt före-kommande fiskarter och är utan förekomst av lax och havsöring. Dessa fiskevatten har en egen pristabell med ett rekommenderat grundpris och olika tillägg.

Lax och havsöringsvatten liksom put-and-takevatten har fått andra tabeller med prisrekommendationer.

Fiskevattenägarförbundet uppmuntrar till att låta ungdomar upp till en viss ålder fiska gratis, eller att familjerabatter tillämpas.

”Det är värt mer att fiska i ett välförvaltat fiskevatten än i ett vatten där fiskevårdsinsatser och service är ringa.”, heter det i riktprislistan som blev klar i början av året.

Uffe Stridsberg