Ingenjörstankar i framtida idébank

Framtidsidéer är en tillväxtfaktor, menar Anders Lundell, utvecklingsstrateg i Sandviken. Han kommenterade ingenjörernas idéer tillsammans med Ulrika Malmkvist, Movexum och Daniel Roos, SMT. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

​Sverige är ett idéland, men allt färre idéer utvecklas till produkter och tjänster. Det menar Sveriges Ingenjörer som besökt Gävle med projektet Idélandet för att samla in idéer till en idébank inför framtiden.

Bakgrunden till projektet är att ingenjörsförbundet såg att forskning och utveckling minskade i Sverige och att en av sex ingenjörer säger sig ha idéer till produkter och tjänster som de inte har tid eller möjlighet att utveckla.

– Sverige är ett land byggt på idéer sedan decennier tillbaka. Nu finns tecken på att något håller på att förändras. De goda idéerna finns fortfarande, men de utvecklas inte längre till stora inhemska företag, sa Peter -Larsson på Sveriges Ingenjörer när projektet startade.

Projektet handlar om att få igång en idéverkstad för lokalt förankrade ingenjörer och ingenjörsstudenter. Genom att samla dem för en dag och låta dem klura på specifika utmaningar för den egna regionen, lyfts lösningar upp som kan presenteras för beslutsfattare.

– Vi vill lyfta fram ingenjörernas betydelse för samhällets utveckling och att möta viktiga samhällsutmaningar. Vi har fyllt idétanken men massor av smarta idéer och som kanske aldrig ens skulle ha kommit fram, säger projektledaren Simon Lefvert.

När Idélandet kom till Gävle var det Sandvikens kommun som kommit med utmaningen som skulle lösas:

Hur kan framtidens fastigheter öka egenförsörjningen av el genom förnyelsebara alternativ och där vätgas kan vara källa till energilagringen? Ta fram nya tekniska lösningar för bostäder och kontorsfastigheter.

16 ingenjörer deltog och delades in i fyra grupper som tog sig an uppdraget under dagen. På kvällen redovisades idéerna på en gemensam sittning med studenter och ingenjörer från Gävle-Sandvikenområdet.

Individuell elproduktion genom sol- och vindenergi med central lagringsplats där överskottet fördelas mellan grannarna, är en av idéerna som presenteras.

En annan grupp satte fokus på att vara självförsörjande och samtidigt ta ett kollektivt ansvar för förbrukning av grundfunktioner som vatten, el och värme i ett flerbostadshus.

En display kan visa både den egna och den gemensamma förbrukningen i huset för att ge ökat medvetande.

Huset skulle kunna ha gemensamma lösningar för energikrävande funktioner. Exempelvis ett kylrum i källaren istället för frysar i alla lägenheter, och där värmen tas tillvara för att värma upp lägenheterna.

Anders Lundell, utvecklingsstrateg i Sandvikens kommun lyssnade på idéerna och deltog i ett panelsamtal efter presentationen.

Han fick frågan om det jobbas med den här typen av idéer hos kommunerna idag.

– Det offentliga går före och implementerar ny teknik i verksamheten. Vi tar till oss idéerna och ser dem som en tillväxtfaktor i regionen.

– I Sandviken finns en stor industri att samarbeta med och det är en stor fördel här jämfört med andra regioner, säger han.

– Transporter är ett exempel där det offentliga gått före och siktar mot fossilfritt. Fler incitament behövs för att få fler än det offentliga att använda nya system och ny teknik.

– Med exempelvis en elbil kan man inte bara påverka miljön utan även sina egna kostnader.

Agnetha Brolin