OECD: Skatter kan stärka landsbygd

Ekonomer i Paris har satt Sverige under lupp och föreslår olika sätt att förbättra landsbygdens ekonomi. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

​En återinförd, men lokal, fastighetsskatt kan stärka landsbygden, föreslår OECD i en rapport om regional utveckling i Sverige. Organisationen ser utmaningar för kommunerna såsom en åldrande befolkning, urbanisering och invandring som kräver investeringar. 

Den nu så omtalade klyftan mellan storstad och landsbygd är enligt OECD mindre i Sverige än i många andra länder.

Det beror främst på att Sverige klarade finanskrisen bättre än de flesta, och är ett av få länder där bruttonationalprodukten (BNP) per invånare ökat under perioden 2000-2012. BNP per capita ökade i alla regioner i landet.

Men det finns fortfarande skillnader. Glesbygdskommuner får ekonomiska problem när människor flyttar till stan, och de som bor kvar blir äldre.

Den ökade invandringen, särskilt efter 2012, bidrar till ökade krav på att investera i skolor, vård, service och bostäder. OECD föreslår att Sverige kan återinföra en fastighetsskatt, eller införa en lokal bolagsskatt, och låta kommunerna få inkomsterna.

– Det skulle ge mer stabilitet och mer förutsägbara inkomster, säger Dorothée Allain-Dupré, som lett arbetet med rapporten.

Intäkterna från en fastighetsskatt svänger inte som inkomstskatterna i takt med goda och dåliga tider. En lokal bolagsskatt skulle kunna göra det lätare för kommuner att locka till sig företag.

Rapportförfattarna är inte så imponerade av försöket att dela in landet i nya storregioner.

– Man riktade in sig så mycket på storlek, säger Allain-Dupré och menar att det nästan glömdes bort vad det var regionerna skulle göra.

OECD imponeras inte av regeringens löften om att flytta ut myndigheter och statliga jobb i landet.

– Det riskerar att öka kommuners beroende av staten och tar inte itu med de verkliga problemen på arbetsmarknaden ute i landet, säger Chris McDonald, OECD.

Lars Larsson/TT

 

Fakta: OECD 

OECD är ett av västvärldens organ för ekonomiskt samarbete och utveckling och har sitt kontor i Paris.

Bland de 35 medlemsländerna finns de flesta av Europas länder, USA, Kanada, Australien, Israel, Chile, Mexico, Sydkorea och Japan.

Organisationen jämför sådant som tillväxt, olika politik för skola, skatter och regional utveckling och kommer med förslag till förbättringar.

Källa: OECD