Fyra av tio tror på ljusnande framtid

Ungdomar känner sig engagerade men misstror politiker. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT
Textstorlek:

​Det politiska engagemanget ökar bland unga. Men förtroendet för de politiska partierna är lågt, enligt en undersökning.

Analysföretaget Ungdomsbarometern har frågade i oktober 16  000 unga i åldrarna 15–24 år om deras syn på samhällsfrågor.

Undersökningen visar att det politiska intresset har ökat de senaste åren. Andelen som anger att de har stort intresse för politik och samhällsutveckling ligger nu på 42 procent, jämfört med 28 procent för 14 år sedan.

Samtidigt säger nästan hälften av de tillfrågade att de inte tror att politikerna kan lösa de problem som finns i Sverige. Endast fyra av tio ungdomar anser att samhällets framtid ser ljus eller ganska ljus ut.

När det jämfördes med svaren från en vuxen kontrollgrupp, visade det sig att vuxna också har en dyster framtidsbild.

– Den här graden av misstroende har vi, vad jag känner till, inte riktigt observerat tidigare under våra 25 år av generations- och trendanalys, säger Ulrik Simonsson på Ungdombarometern i ett pressmeddelande.

– Eftersom att tankarna tycks vara särskilt fast rotade bland vuxna finns såklart skäl att ta utvecklingen på stort allvar. Den unga generationen tar givetvis intryck av den verklighet vi vuxna beskriver.

Bland institutioner och organisationer har unga högst förtroende för polisen och lägst förtroende för politiska partier.

Även Arbetsförmedlingen ligger i botten, medan banker, sjukvården och skolan hamnar högt upp.

Undersökningen visar att det är fler som anser sig stå alliansen nära eller hyfsat nära än de som anser sig stå närmare de rödgröna partierna. Andelen är 55 respektive 51 procent.

Undersökningen visar också att kopplingen mellan klasstillhörighet och partisympati är svag.

Till exempel ser sig endast 17 procent av de som skulle rösta på Socialdemokraterna som arbetarklass.

 TT/Ebba Pettersson