Vårstädning på blomsterängen

Torra löv och kvistar tas bort så att de rara ängsväxterna har en chans att växa och blomma i sommar. ​Foto: Arkiv
Textstorlek:

STORÅKERSBACKEN Storåkersbacken är en av få riktiga ängar som finns kvar i Gästrikland.
I dag lördag ska den städas.

Mitt på Iggön, inte långt från vändplanen där asfaltsvägen slutar, ligger Storåkersbacken. Ängen är en av länets mest värdefulla ängar med växtlighet som kräver hävd. Fagning (städning) på våren och slåtter på sensommaren.

Görs inte det är risken stor att gammalt gräs, löv och småkvistar kväver växtligheten.

– Ängar har blivit en bristvara, säger Per-Olof Ericksson på Naturskyddsföreningen i Gävle.

Han förklarar att en riktig äng aldrig ska ha blivit plöjd, sådd eller gödslad.

Det har inte Storåkersbacken blivit. Ängsområdet breder fort-farande ut sig som ett äldre odlingslandskap med gott om sten, naturliga ojämnheter, rosbuskar och enstaka träd.

Den tidigare ägaren, Martin Nyman, hävdade marken kontinuerligt fram till 1970-talet. Idag är det Naturskydds-föreningen som ser till att ängen lever vidare.

– Det har vi gjort sedan 1993. Jag gick en kurs i ängsslåtter och fick i uppdrag att leta efter-lämpliga ängar där vi bor. Jag hade sett den otroligt vackra ängen som Martin Nyman ägde.

Martin blev glad att få hjälp med att hävda ängen och Naturskyddsföreningen startade en kurs som arbetade med Storåkersbacken på vårkanten 1993.

Efter det har föreningen med ideella krafter krattat ängen varje vår och slåttat på sommaren. Under några år hade de hjälp av gymnasieelever från Gävle.

Mellan 1995 och 2010 fick de EU-bidrag för att hävda ängen, men stödet upphörde eftersom de inte klarade av att hävda hela ängen.

– Vi drog ner på storleken för att klara uppgiften.

Ängen på Iggön klassas som nummer ett i länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering och Gävle kommun har i sin översiktsplan visat ambition att vilja bevara området.

På ängen finns upp till 46 arter per kvadratmeter. Nu på våren kan man hitta backviol, gullvivor och backskärvfrön. Senare går det att hitta ormrot, backglim, svartkämpar, backlök, stor blåklocka, nässelsnärja och många olika sorgers gräs.

En hävdberoende art, som dessutom är symbol för ängshävd, är fältgentiana. Den har ökat kraftigt i antal tack vare regelbunden hävd.

I morgon, lördag, är det dags för fagning. Området ska krattas och löven fraktas bort.

Arbetet görs ideellt och den som vill hjälpa till tar med sig en kratta och dyker upp vid Storåkersbacken klockan 10. Samåkning från Gävle konserthus klockan 9.30.