Färgsprakande fåglar ökade

Sidensvansarna ökade kraftigt i antal. I den nationella räkningen är ökningen 225 procent och i Gävleborg ökade sidensvansarna med 243 procent. Foto: Yvonne Stridsberg
Textstorlek:

För tolfte året i rad genomförde Sveriges Ornitologiska förening fågelinventering vid fågelbord runt om i landet i vintras. 
Totalt rapporterade 21  562 observatörer vilka arter och och hur många individer av varje art som fanns vid deras fågelbord. 

Den vanligaste fågeln var talgoxe som fanns vid 97 procent av fågelmatningarna. Till antal handlar det om 166 691 individer.

Blåmes är den näst vanligaste fågeln i Sverige enligt fågelräkningen. Den fanns vid 94 procent av fågelborden och 125 294 individer räknades.

Pilfink kom på tredje plats med 114  367 räknade individer.

Dessa tre vanligaste arterna har dessutom ökat med respektive 15, 10 och 8 procent i förhållande till förra vintern.

Den absolut största ökningen står de färggranna sidensvansarna för. 64  393 individer av arten rapporterades, vilket ger en antalsmässig uppgång på 225 procent.

En annan framgångsrik art detta år är särpräglade stjärtmesen som ökade 85 procent med sina 19  438 rapporterade individer, liksom björktrast som ökade 73 procent.

Gråsiskan är också en art som tydligt ökat i antal med plus 33 procent.

Den stora förloraren är bergfink som tappar 58 procent i förhållande till fågelräkningen 2016.

Övriga arters förändringar ligger både plus och minus under 30 procent.

Totalt inventerades 94 olika arter mot 91 föregående vinter.

Resultatet av fågelräkningen i hela landet stämmer bra överens med resultatet i Gävleborg.

Rapporter från 579 fågelmatningar har registrerats i länet och talgoxe är den vanligaste arten vid fågelmatningarna vintertid.

Men här kommer blåmes på plats tre och däremellan, på plats två, lägger sig domherre, som nationellt håller en fjärdeplats.

Även i Gävleborg har antalet inventerade sidensvansar ökat kraftigt, 243 procent och var den sjätte mest rapporterade fågeln.

Stjärtmesen ökade ännu något mer, 248 procent, medan antalet inventerade bergfinkar har halve-rats och är en art som varierar mycket i antal mellan åren.

Även antalet steglitser har minskat tydligt i Gävleborg, minus 34 procent.

62 arter rapporterades i Gävleborg vid årets vinterfågelräkning mot 55 arter förra vintern.

Uffe Stridsberg