Synlig polis i hela landet

Textstorlek:

Polisen har hamnat i fokus. Med rätta. Centerpartiet föreslår 8 miljarder kronor i en satsning på polisen som bland annat innebär att polisutbildningen byggs ut så att Sverige år 2021 har 2 000 nya poliser i tjänst. Över en fyraårsperiod innebär det en kostnad på tre (3) miljarder kronor. Polisen ska också tillföras resurser för att kunna anställa fler civilanställda. Dessutom vill Centern att polisen tillförs ökade resurser för att över en fyraårsperiod höja lönerna. År 2021 när alla nya poliser tagits i tjänst innebär det en höjning av alla löner med 2 000 kronor i månaden.

Denna typ av satsningar ska välkomnas. Andra partier har liknande förslag och nu gäller att jämka samman allt till en bra helhet för Sveriges bästa.

En aspekt som inte tas upp i Centerförslaget är lokala kommunala poliser för en synlig ordningsmakt i hela landet. Mindre orter och glesbygd drabbas också av kriminalitet. Ämnet lär bli hett på Centerstämman i Malmö i höst, frågan kommer upp i flera motioner.

Två ledande centerpartister i Stockholmsområdet, Michaela Haga, C-distriktsordförande i länet, och Christian Ottosson, ledamot i polisrådet Stockholm-Gotland och kommunalråd i Huddinge, har väckt frågan (DN 20/3 2017):

”Om polisen har en högre lokal närvaro så kommer också lokalkännedomen att öka. Detta kommer i sin tur att förbättra utredningsläget för brott där kommunpolisen kan förse utredare med bra information. Effekten av god personkännedom i alla led kommer därför att vara ökad trygghet och minskad brottslighet.”

De får stöd av polisen, kriminologen och författaren till Polishandboken, Fredrik Kärrholm. I Dagens Samhälle (13/4 2017) skriver han att terrorhotet utgör ytterligare ett skäl att överväga kommunal polis. Lokalt närvarande polis kan förebygga, avleda och avbryta en påbörjad attack i väntan på att specialtränade insatsstyrkor anländer.

Till detta ska läggas att Sverige ligger högst i Norden vad gäller antalet dödsskjutningar (SvD 2017-02-25). Organiserad brottslighet, gängkriminalitet, skottlossning och attacker på blåsljuspersonal är vardag.

För att samhället ska kunna arbeta förebyggande och repressivt, behövs både starka centrala organ samt en lokalt verksam polis. Domstolsväsende, polis och kriminalvård är offentliga kärnverksamheter. I dag privatiseras polisuppgifter när kommuner hyr in privata väktare, vilket är illavarslande. Våldsmonopolet tillhör det offentliga.

Fram till 1965 var polisen kommunal och tjänade oss väl. En stark nationell polis med utredningsresurser och tung insatsförmåga, kompletterad med en lokal patrullerande och synlig polis på gator och torg nära medborgarna, skulle bidra till att göra Sverige väl rustat att möta den nya tidens hot.

Bo Höglander