Vill samverka mot översvämningsmygg

Det behövs organiserat arbete mot myggen, tycker två länsstyrelser. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

NEDRE DALÄLVEN Att hävda älvängar hjälper, men räcker inte. Det krävs forskning och stora samarbeten för att få bukt med översvämningsmyggen. Det tycker länsstyrelserna i Gävleborg och Värmland.

På uppdrag av regeringen har de båda länsstyrelserna sammanställt sina kunskaper om hur man kan motverka översvämningsmyggor.

I Gävleborg gjordes det många studier och analyser i Nedre Dalälven år 2010-2013. Utifrån dem tog Länsstyrelsen fram förslag på åtgärder som de presenterade för regeringen.

Värdefullt, tycker regeringen som anser att insatserna kan genomföras regionalt eller lokalt och finansieras med medel ur landsbygdsprogrammet.

Det tycker inte Länsstyrelsen Gävleborg.

De menar att det krävs särskild finansiering till bland annat vidare forskning, myndighetsuppdrag och studier av hur älvängshävd påverkar myggen.

I Nedre Dalälven har det gjorts försök med bete och slåtter på ängarna som brukar översvämmas. Resultaten pekar på att myggen minskar. Samtidigt har det biologiska bekämpningsmedlet BTI använts i närheten.

I Deje i Värmland har det i några somrar varit för blåsigt för att sprida ut BTI. Därför har länsstyrelsen där kunnat se tydligare hur bete och slåtter påverkar myggen.

De konstaterar att hävden kan betraktas som naturvård med den positiva bieffekten att myggen motverkas, men att den inte fungerar som hundraprocentig bekämpning.

Båda länsstyrelserna tycker att det behövs en samordnare som ser till att statliga myndigheter, kommuner, forskare och allmänhet samarbetar mot översvämningsmyggen.

Länsstyrelsen i Gävleborg tycker också att det behövs mer utförliga studier av hur slåtter, bete och bekämpningsmedel påverkar mygg och miljön.

De vill också se studier om hur älvängar kan hävdas på ett effektivt sätt.

Ebba Pettersson