EU gillar stöd till unga

​Ung i Gävleborg är ett framgångsrikt projekt. Det tycker Europeiska kommissionen som kallar Region Gävleborgs satsning för att fler unga ska komma till arbete och studier, för internationellt framgångsprojekt.
Textstorlek:

​Ung i Gävleborg är ett framgångsrikt projekt. Det tycker Europeiska kommissionen som kallar Region Gävleborgs satsning för att fler unga ska komma till arbete och studier, för internationellt framgångsprojekt.

– Det är ett otroligt viktigt och meningsfullt arbete som -pågår i våra olika delprojekt, det gör -skillnad för så många. Därför är det otroligt upp-skattat att -Europeiska kommission valt ut just vårt -projekt, säger -Ingrid -Lysell -Smålänning som är -projektledare.

Projektet Ung i Gävleborg -arbetar för att öka förutsättningarna för unga utan utbildning och arbete att ta sig till studie- eller -arbetsliv.

Det görs genom delprojekt i varje kommun i länet och mål-gruppen är unga mellan 15 och 24 år som gått ut nian men inte fullföljt -någon gymnasieutbildning.

Det handlar om 100-tala unga som inte kommer till gymnasiet och ofta blir passiva ”hemma-sittare”.

I projektet erbjuds de individuella aktiviteter genom coaching, studie- och yrkesvägledning, hälso-främjande stöd med mera.

– Inom projektet Ung i Gävleborg finns flera olika motivationshöjande aktiviteter med syftet att använda framgångsrika metoder och ett stödjande förhållningssätt som stärker deltagarna i att våga tro på sig själva och sin egen förmåga, säger kompetensstrategen Carolin Sundberg.

– Vi vill såklart att fler unga ska lyckas med sina studier och få slutbetyg från gymnasie-skolan, men även att våra ungdomar kommer ut i arbetslivet.

Projektet startade i februari förra året och pågår fram till årsskiftet. Målet är att då ha erbjudit stöd till minst 1000 ungdomar.

Så här långt har drygt 600 ungdomar deltagit och av dem har ungefär hälften kommit vidare till arbete, studier eller praktik.

 Agnetha Brolin