Nya hinder för gruva

Länsstyrelsen Gävleborg tror att en gruva kan försämra tillgången på dricksvatten. Foto: Arkiv
Textstorlek:

FORSBACKA Under veckan kom ett nytt bakslag för Svenska Bergsbruks ansträngningar att få tillstånd till gruvbrytning i Forsbacka. Länsstyrelsen säger nej för att skydda dricksvattnet i Valboåsen.

Först ställde sig samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun och kommunstyrelsen i Sand-vikens kommun negativa till etableringen av gruvan.

Nu kommer Länsstyrelsen och yrkar avslag på bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Sörtärnanfyndigheten.

Länsstyrelsen anser att den till ansökan fogade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) inte kan godkännas.

Myndigheten skriver i sitt yttrande att ”det helt saknas underlag för bedömning av påverkan på riksintresset Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggning”, som -sedan 2016 utgör ett riksintresse.

Länsstyrelsen menar att situationen för dricksvattenanläggningen redan idag är ansträngd och att man inte kan utesluta att en eventuell gruvdrift vid Sörtärnan på sikt kommer att försämra dricksvattentillgången.

Man betonar också att det saknas en hydrogeologisk utredning om grundvattenförhållanderna.

När gruvbolaget 2013 fick en bearbetningskoncession för fyndigheten i närliggande Vindfall var deras MKB, i enlighet med Bergstatens dåvarande praxis, begränsad till själva brytområdet.

En sådan MKB räcker inte numera. I en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 2014 gällande liknande planerad gruvdrift vid Norra Kärr i närheten av Vättern, slår domstolen fast att all markanvändning för en gruvas driftanläggningar skall omfattas av MKB.

– Domen innebär att även andra gruvprojekt ska bedömas ur ett vidare perspektiv än vad som tidigare skett, skriver Rädda Storsjöns miljöjurist Gunilla Högberg Björck i sitt yttrande.

 Uffe Stridsberg