Orarna närmare målet

Henrik Essén från markägaren Billerud Korsnäs hjälper miljöminister Karolina Skog, Charlotte Holmsten från Gävle kommun och Ann Gudéhn, chef på Länsstyrelsens naturvårdsenhet, att få upp knipholken som ett tecken på att Orarnas naturreservat är invigt. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

ORARNA Miljöminister Karolina Skog har invigt naturreservatet Orarna utanför Gävle.
– Jag har redan tjuvstartat att berätta om naturreservatet på världens största havskonferens i New York för två veckor sedan, sa hon vid invigningen.

– En fantastisk plats. Nära nog orört och det ger en speciell -stämning, säger miljöminister Karolina Skog efter en guidad tur längs kostigen genom skog och över strandängar.

Hon är väl bekant med betade strandängar eftersom hon tillbringar somrarna vid sådana i Blekinge.

Den senaste tiden har hon -invigt en hel del skyddade om-råden längs kusten.

Anledningen är att det har satsats extra pengar på att skydda marina områden med stora naturvärden.

– På havskonferensen i New York kunde jag berätta att vi med råge nått målet att skydda tio -procent av marina värden. -Orarna ingår i det målet, säger hon och berättar att nästan 14 procent av landets kust nu är skyddad.

De flesta reservaten finns på västkusten och runt Skåne och för att skyddet ska bli mer -representativt behövs fler om-råden i -Bottenviken skyddas.

– I Gävleborg är bara två -procent skyddat, säger Ann Gudéhn på länsstyrelsens -naturvårdsenhet och berättar att länsstyrelsen fått pengar till ett projekt där kusten ska inventeras och en regional handlingsplan ska göras.

– Att Orarna är skyddat är ett viktigt steg för att nå 10 procents skydd av Bottenviken till 2020, säger Maria Hellsten på Havs- och vattenmyndigheten.

Orarna är Gävlebuktens största ö och blev naturreservat i mars -förra året. Området är ungefär 1 100 hektar stort och består av mer än hundratalet småöar och grynnor och vattnet därikring. Cirka 300 hektar är land och 800 hektar är grunda vattenområden.

På huvudön Orarna och flera andra öar finns nästan helt orörd skog. Marken är kalkrik med artrik växtlighet med bland annat orkidéer.

Strandlinjen är flikig med många grunda beväxta vikar som ger lek- och uppväxtområden för fisk.

Strandängarna betas sommartid av Oskar Jonssons kor från Ängsnäs i Österfärnebo. Just nu går 19 djur på två olika områden på huvudön.

Betet och röjningen av strandängarna har trängt bort bland -annat bladvass och älggräs. I -stället har mindre vanliga växter som ängsnycklar, rosettjungfrulin, myskgräs och ormtunga.

– Orarna har länge varit en bra fågellokal och har blivit ännu -bättre sedan ängarna började betas, säger Jonas Lundin som -guidade miljöministern runt ön.

Området har skyddats eftersom det finns få liknande områden och de finns på Öland, Gotland och i Blekinge.

Några enstaka angöringsplatser för båt finns runt ön. På vintern kan man ta sig hit på skidor eller skridskor.

Agnetha Brolin