Oro för utbildningsnivå

Regionen bekymrar sig för utbildningsnivån i länet. Foto: iStockphoto
Textstorlek:

LÄNET Många unga Gävleborgare måste gå ett introduktionsprogram för att komma in på gymnasiet. Dessutom är könsfördelningen snedvriden på länets utbildningar. Region Gävleborg tycker att utbildningarna behöver anpassas efter arbetsmarknadens behov.

Under förra året läste 1624 av de 9437 eleverna på gymnasiet i Gävleborg någon slags introduktionsprogram.

Många gick språkintroduktion och lärde sig svenska. Men allt fler svensktalande 16-åringar saknar gymnasiebehörighet och måste gå ett introduktionsprogram för att komma in på en gymnasieutbildning.

När Region Gävleborg sammanställer utbildningsstatistiken konstaterar de att andelen elever i introduktionsprogram är högre i Gävleborg än i övriga landet. Regionen menar att det är ett bekymmer, sett till elevernas chanser att få jobb senare.

Ett annat problem är att könsfördelningen är ojämn på 16 av länets 24 gymnasieprogram.

På hantverksprogrammet frisör är till exempel 98 procent av eleverna tjejer. Vård- och omsorgsprogrammet har 86 procent tjejer, och hotell- och turismprogrammet 82 procent tjejer.

Det kan jämföras med bygg- och anläggningsprogrammets nio procent, fordons- och transportprogrammets 14 procent, samt industritekniska programmets 16 procent tjejer.

Uppdelningen ger, enligt Region Gävleborg, anledning att ifrågasätta om länet uppfyller det jämställdhetspolitiska målet att alla ska ha samma villkor gällande utbildning och studieval, oavsett kön.

Den ojämställda fördelningen syns också i statistiken från Högskolan i Gävle.

Bland de som studerar omvårdnad är 89 procent kvinnor. Inom fysikämnet är 17 procent av studenterna kvinnor.

Enligt regionen måste befolkningens utbildningsnivå höjas. Men det är viktigt att utbildnignarna också motsvarar arbetsmarknadens behov.

 Ebba Pettersson