Stoppa skattechocken!

Textstorlek:

Allianspartierna är helt rätt ute när de aviserar att de i riksdagen vill stoppa regeringens skadliga skattehöjningar: förändringar av brytpunkten för statlig inkomstskatt, höjd skatt på småföretag genom förändrade 3:12-regler och införandet av flygskatt.

Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, enligt Svenskt Näringsliv. Nu vill Magdalena Andersson (S) spä på med fler skadliga skatter. Alliansens vägran att gå med på dessa höjda skatter är fullt logisk. Möjligen är metoden – att hota med misstroendevotum – ett väl tungt vapen. Å andra sidan är det den metod som regeringspartierna initierat tillsammans med V och SD, då de befann sig i opposition.

”En flygskatt vore ett direkt sabotage mot turistnäringen”, förklarade Jalle Svanberg, ordförande i den regionala turistorganisationen Swedish Lapland Visitors Board, nyligen. Turistnäringen bidrar till norra Sveriges överlevnad och minskar stödberoendet genom att locka besökare från hela världen.

När det gäller skatten på arbete så ökar det antal personer som inte ens får behålla hälften av en inkomstökning – från en dryg miljon till över 1,4 miljoner under innevarande mandatperiod. Andelen heltidsarbetande med marginalskatt över 50 procent går från 29 till 36 procent. Detta enligt beräkningar från Skattebetalarnas Förening.

Det är dålig politik av regeringen att försvåra möjligheterna att driva företag i stället för att underlätta. Skattehöjningarna riskerar att påverka både arbetsmarknaden och svensk ekonomi som helhet.

Ett avskaffande av värnskatten har utlovats, men dröjer. Och den statliga inkomstskatten är inget annat än en straffskatt på utbildning och ansträngning som strider mot den likabehandlingsprincip som en rättsstat bör iaktta.

Småföretagsbarometern som presenterades i halvtid av regeringens mandatperiod visade att drygt var tredje företag ser höjda arbetskraftskostnader som den största politiska risken. Knappast märkligt eftersom dessa kostnader slår mot lönsamheten i företagen.

Problembilden bekräftas i Svenskt Näringslivs färska undersökning som visar att 31.000 tillfrågade företagare ger företagsklimatet i Sverige det sämsta sammanfattande omdömet någonsin.

Konjunkturen är på topp, men regeringen missar tåget. I stället för att föreslå viktiga reformer för jobb, företagande och tillväxt, tar man till ett klassiskt vänsterknep: höjds skatter.

Företagen och entreprenörerna är Sveriges jobbskapare. Utan företag, inga jobb. Utan jobb, inga skatteintäkter. Utan skatteintäkter, ingen välfärd. Därför, regeringen: dra tillbaka de skadliga skattehöjningarna nu!

Bo Höglander