Vattenpaket ska säkra regnvattnet

Regeringen avsätter 200 miljoner kronor till ett vattenpaket i höstens budget. Mest pengar går till uppgradering av våtmarker för att tillvarata regnvatten. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

​Regeringen satsar 200 miljoner kronor på ett nytt vattenpaket. Merparten ska gå till att skapa nya våtmarker som hindrar regnvattnet från att spolas ut i havet. 

– Det vi ser nu är att Sverige har drabbats av extrem -torka. Det är bara 14 av 290 kommuner som har normala grundvattennivåer, säger vice statsminister Isabella Lövin (MP), som ansvarar för klimatfrågor inom regeringen.

Gästrike Vatten gör bedömningen att grundvattennivåerna i Hedesunda, Totra och Axmar är sjunkande och mycket låg i Ockelbo. Gävle klarar sig tack vare att renat ytvatten från Gavleån tillförs Valboåsen. I Hofors är tillgången på kommunalt vatten bra eftersom dricksvattnet där görs av ytvatten.

Gästrikarna har en -längre tid uppmanats spara på vattnet. Om det behövs -ytterligare restiktioner avgörs av kommande- månaders vattenförbrukning och nederbörd.

Men sommarregnen får inte grundvattennivåerna att stiga, utan sugs bara upp av växtligheten. Experter har varnat för att vi denna sommar i Sverige står inför den allvarligaste vatten-bristen på 100 år.

– Den här sommaren kommer att bli väldigt svår för dem som är beroende av egna brunnar, framför allt lantbrukare, säger miljöministern.

En fjärdedel av de våtmarker som en gång fanns i Sverige är i dag bortbyggda. Allra längst har det gått i Skåne och Mälardalen, där bara omkring en tiondel är kvar.

– Våtmarker är naturliga system som gör att jorden suger upp den nederbörd som kommer, säger Isabella Lövin.

Vattensatsningen -kommer att vara en del av höstens budgetproposition, efter en ny överens-kommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

170 av de 200 miljonerna ska gå till kommuner och andra aktörer som vill anlägga våtmarker, både i mindre och större skala.

Samtidigt kommer Naturvårdsverket att få i uppdrag att ta fram en våtmarks-strategi, för att -säkerställa att de nya våtmarkerna placeras där de bäst behövs.

Sveriges geologiska -undersökning (SGU) ska få mer resurser för att hjälpa kommunerna i särskilt utsatta regioner med fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser.

TT                                                                        Agnetha Brolin