Det pratas om …

Mejeriet i Gävle blir kvar även efter ett sammangående med Arla, säger mejeriföreningens ordförande. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

… eniga mejeriföreningar. Mejeriet i Gävle blir kvar och utvecklas som ett lokalt mejeri,
säger Gefleortens mejeriförenings ordförande Thomas Lundgren efter att det blivit klart med ett samgående med Arla Foods. En konsekvens av sammangåendet är att Bollnäsfil säljs till Kavli, men kommer att fortsätta tillverkas på Gävlemejeriet. Innan sammangåendet är helt klart ska Konkurrensverket säga sitt.

… busskort. För ungdomar som bor på landsbygden, eller i alla fall minst sex kilometer från gymnasieskolan i Sandviken, är det dags att ansöka om gymnasiebusskort. Korten lämnas ut veckorna före skolstart i augusti.

… miljökommun. Helsingborg vann och Gävle kom tvåa när tidningen Aktuell hållbarhet utsåg Årets miljökommun nyligen.

… folkmusik. Kulning med Cecilia Bruse, underhållning av Ohappa, allspel och buskspel står på programmet för spelmansstämman på Hille Hembygdsgård intill gamla E4:an på lördag.

… gårdsbesök. LRF fortsätter att visa upp de gröna näringarna för kommun- ohc riksdagspolitiker. I veckan besökte riksdagsledamoten Elin Lundgren (s) flera gårdar i länet.

… nya enhetschefer. Gästrike räddningstjänst omorganisaerar och söker nu enhetschefer till Gävle, Sandviken och för räddningspersonal i beredskap.

… rovdjursinventering. 17,5 familjegrupper med cirka 96 lodjur och 5,3 vargföryngringar och totalt drygt 50 vargar. Det är resultatet av rovdjursinventeringarna som gjorts i länet under vintern. Antalet havsörnar skattas till 70 invidivider och järven bedöms ha lyckats med fyra till åtta föryngringar i Gävleborg. Någon inventering har inte gjorts björn, men en spillningsinventering kommer att göras i höst.

… biodiesel i hamnen. Norrsundetföretaget Colabitoil har invigs en tankstation för HVO 100 biodiesel i Gävle hamn. Det är den första publika tankstationen för drivmedlet i Gävle.

… fler fartkameror. Trafikverket fortsätter att sätta upp kameror längs vägarna. Ungefär 250 kameror ska upp i hela landet i år. En av dem placeras vid Axmar tavla.

…godkänt vatten. Efter en brand i växthus på vattentäkten i Älvkarleby, fanns en föroreningsrisk. Gästrike vatten har tagit extra vattenprover och konstaterar nu att vattnet är godkänt och brunnar kan användas.

… miljömärkt rock. Gefle metal festival som startar på Gasklockorna nästa vecka har blivit miljömärkt av Håll Sverige rent.