Fredag med… säkra spår

Textstorlek:

Det drar ihop sig till årets stora tåghelg i Jädraås. Inför den har museijärnvägens vänner och medlemmar som vanligt rustat en del av den sex kilometer långa järnvägen så att alla ångtågssätten får säker väg från stationsområdet till vändplatsen vid Svartbäcken nedre (sidan 5). Så säkra spår hade nog Fernebo kompani velat ha sommaren 1718. Tillsammans med tusentals soldater tågade de till Duved för att gå in i Norge, men utan tillräckligt med proviant förvandlades fälttåget till en dödsmarsch (sidan 18).

Hofors- och Torsåkersborna tycks ha hittat ett säkert spår i form av grannsamverkan. Enligt Brottsförebyggande rådet har inte ett enda inbrott skett i kommunen det första halvåret i år (sidan 4).

Anne Eriksson i Storvik vill hitta fler och säkrare vägar för bönder och småskaliga matproducenter ut på marknaden. Hon tycker det behövs komplement till de ibland stereotypa vägarna till kunderna.
I veckan öppnade hon en bondenära butik med lokal mat i Storvik (sidan 32).

Trevlig helg med skön läsning (du missar väl inte vår spännande följetong)!

Trevlig helg!