Frivilliga ska hjälpa polisen

”Polisvolontärerna blir våra ögon och öron”, säger Karin Altahr-Cederberg, samordnare i polisregion Mitt. Foto: Richard Hultemark
Textstorlek:

GÄVLEBORG Gävleborgspolisen startar volontärverksamhet till hösten. Syftet är att ge medborgare möjligheten att få insyn i polisarbetet. Lars Serenander vid Värmlandspolisen välkomnar initiativet. ”Volontärerna har kommit för att stanna”, säger han.

Rekryteringen av volontärer till Gävleborgspolisens verksamhet sker genom informationsträffar på olika platser runtom i länet. Målet med verksamheten är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang ska mötas.

Volontärernas uppgift kommer bland annat att vara att nattvandra, sprida samhällsinformation, bistå polisen vid olika arrangemang och vägleda brottsoffer.

Polisen i Värmland har använt sig av frivilligarbetare i två års tid. Lars Serenander, chef för lokalpolisområde Kristinehamn, välkomnar Gävleborgspolisens beslut.

– Volontärerna har kommit till polisen för att stanna. De är en länk mellan medborgarna och oss, de är viktiga för verksamheten, säger han.

Polisen i Värmlands län började arbeta med frivilligarbetare under hösten 2015. Anledningen till att projektet inleddes är Lars Serenanders förtjänst.

– Jag arbetade vid Stockolmspolisen tidigare, där volontärverksamheten startade som ett pilotprojekt. Idén var lyckad och i dag har Stockholm över 1 500 volontärer. När jag fick min befattning i Kristinehamn tog jag med mig idén hit.

Sedan projektet sjösattes förfogar lokalpolisen i Kristinehamn, där även kommunerna Filipstad och Storfors ingår, i dag över 15 stycken frivilligarbetare.

– Det är engagerade medborgare i blandade åldersgrupper som vill vara med och få en insyn i polisens arbete. Allting har flutit på jättebra hittills.

Volontärerna utmärker sig genom att de bär gula reflexvästar. De får sina uppdrag av
polisen och har tät kontakt med en ansvarig polis före, under och efter pågående uppdrag. Upp-
gifterna varierar och genomförs oftast i grupp.

– Det kan handla om allt ifrån spridning av olika informationskampanjer till hembesök och grannsamverkan. De är ute och träffar företag i brottsförebyggande syften och besöker brottsoffer.

Aspiranterna arbetar även på arrangemang för att bistå polisen.

– Nu framöver väntar Oxhälja Marknad som är ett stort evenemang för oss. Annars är det kring löningshelgen varje månad vi använder dem just för att förstärka vår närvaro på plats.

För att få vara polisvolontär krävs att du ska ha fyllt 18 år. Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess får du en obligatorisk grundutbildning hos polisen. Utbildningen sker under tre kvällar eller en helg och består av teoretiska och praktiska övningar.

– Kursen innefattar baskunskaper i lag och rätt, en lättare utbildning inom sjukvård och bemötandebehandling, så att volontärerna är förberedda på alla situationer.

Efter avslutad utbildning får en polisvolontär utföra uppdrag som polisen delar ut. De har inga fler befogenheter mer än vanliga medborgare. Om ett brott begås ska frivilligarbetaren inte ingripa utan rapportera direkt till polisen.

– När vi introducerade pilotverksamheten i Stockholm kom det klagomål från fackligt håll. De var oroade över att volontärerna skulle ta arbetsuppgifter från oss, men det är inget som vi har märkt av hittills.

Lars Serenander välkomnar Gävleborgspolisens initiativ. Han ger tre tips till sina kollegor inför uppstarten.

– Första tipset är att ha frekventa återsamlingsträffar efter avslutade uppdrag. Det missade vi under Stockholmstiden. Återsamlingarna behövs för att säkerställa att allt går rätt till.

Andra rådet handlar om att arbeta för mångfald.

– Det är viktigt att det finns representanter från alla kategorier. Att man tänker ur en språklig synpunkt och att det finns en fungerande kommunikation med alla medborgare. Det är en viktig fråga för mig personligen.

Tredje tipset berör grundutbildningen. Lars Serenander -rekommenderar Gävleborgspolisen att utföra dem själva.

– Om en person utifrån utbildar kan det vara svårt för aspiranterna att få in ett lokalt perspektiv. Det är därför bra om personalen i Gävleborg utbildar volontärerna.

Karin Altahr-Cederberg, volontärsamordnare i polisregion Mitt, tackar Lars Serenander för tipsen.

Frekventa återsamlingsträffar finns på dagordningen och lokal polis kommer, med assistans utifrån, utbilda volontärerna.

– Vi brukar anlita en person i Västmanland som är med i uppstartsfasen för att få in rutinerna, säger Altahr-Cederberg.

Det finns ett intresse från medborgarna för det kommande projektet. Karin Altahr-Cederberg gläds över att många nyanlända vill vara med och skapa en mångfaldig volontärverksamhet.

– Det ramlar in intresseförfrågningar på mailen. Många nyanlända som precis har lärt svenska vill vara med. Det är riktigt roligt.

David Alin