Kyrkan får nya kläder

I september ska Hedesunda kyrka vara vit igen med nyförgyllt kors och tupp. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

HEDESUNDA Arbetet pågår för fullt med att renovera Hedesunda kyrka utvändigt.
– Vi är glada att vi kan göra den här renoveringen innan sammangåendet med Valbo, säger kyrkoherde Christer Fagerström.

Det har gått 30 år sedan kyrkan i Hedesunda renoverades senast.

Precis som då ska kyrkan nu få ny vit puts utvändigt, tornet ska tätas och målas och utvändiga snickerier ska ses över och målas.

Korset i toppen på tornet plus ytterligare några detaljer ska förgyllas med två tunna lager bladguld.

– Därför finns det lite extra bås och ställningar i och runt kyrkan, säger Christer Fagerström som försökte låna banderollen med texten ”Gud håller ställningarna” som just nu sitter på Staffans kyrka i Gävle.

– Men deras renovering tar nog längre tid än vår.

Precis som vid renoveringen 1986 är det Hedesundaföretaget Eldfast Murteknik som gör jobbet.

– Efter Länsstyrelsens anvisningar, förtydligar Christer Fagerström.

Även fönstren ska renoveras. De ska tätas och målas och Svenska glasstudion ska renovera bly och glas.

Den yttre renoveringen beräknas kosta cirka 6,3 miljoner kronor. Uppsala stift bidrar med ungefär hälften av pengarna.

– Går allt som det ska och tidsplanen håller brister kokongen i mitten av september och vår nyrenoverade kyrka visas upp.

Hedesunda har även fått Länsstyrelsens tillåtelse att börja rusta kyrkan invändigt under nästa år.

– Där kan vi inte säga några summor ännu.

– Men även då räknar vi med att företag från orten gör jobbet.

Invändigt ska inredningen med predikstolen av Ewerdt Friis få en översyn.

– Han har även gjort predikstolen i Heliga Trefaldighet.

– Men vår är vackrare, säger Christer Fagerström som är nöjd över att ha klart med renoveringarna inför årsskiftet då Hedesunda och Valbo församlingar går ihop till ett gemensamt pastorat.

Agnetha Brolin