Var med och räkna björnar

Textstorlek:

INVENTERING Den 21 augusti påbörjas inventeringen av björn i Gävleborgs län, den första på fem år. Det sker genom att björnspillning samlas in och skickas för DNA-analys.

På så vis kan björnstammens storlek, utveckling och utbredning skattas. Inventeringen görs i samverkan mellan länsstyrelserna, Svenska Jägareförbundet, Viltskadecenter (SLU), Skandinaviska Björnprojektet och allmänheten.

Länsstyrelsen lämnar ut provtagningskit med all nödvändig utrustning på platser spridda över länet innan inventeringen börjar.

Vid genomgångarna 2001 och 2012 uppskattades länets björnpopulation till 264 respektive 381 individer.