Ockelbo behåller vision

Ockelbo, här sett från Rönnåsen, håller fast vid sin framtidsvision. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

GÄSTRIKLAND Ockelbo kommun har bestämt sig för att behålla sin vision för 2020 till 2030. De fyra rubrikerna vi välkomnar, vi växer, vi samverkar och det gröna känns fortfarande aktuella och önskvärda, står det på kommunens hemsida.

Rubrikerna betyder att Ockelbo ska vara ett tryggt och välkomnande samhälle, att människorna där ska kunna växa och blomstran, att kommunen ska samverka med andra i regionen samt att kommunen prioriterar grönt och naturligt växande.

Visionerna bryts ned till mätbara mål, som att kommunens skolresultat ska vara bland de 50 bästa i landet och att kommunens mat ska innehålla 40 procent ekologiska råvaror.

I höst ska kommunen utveckla arbetet med visionens strategier och mätbara mål.

Gävle kommun har en vision för 2025. Den är disponerad ungefär som en dikt och handlar mer om hur livet i Gävle ska vara, än om hur kommunen ska arbeta.

Gävlelivet ska vara ”gemenskap och öppenhet för varandra och världen”.

Det ska finnas trygghet och nyfikenhet så att kommunen och dess invånare kan växa, det ska finnas en mångfald som ger frihet och spännande upplevelser och Gävle ska ge sig ut på världshaven men gärna vända hem igen.

Den visionen har också brutits ned i strategiska utvecklingsområden för kommunen.

Sandvikens kommuns vision för 2025 är formulerad som en beskrivning av hur ”vi”, alltså både kommunen och invånarna, ska bli. I Sandviken ska världen alltid vara närvarande och de som bor där ska känna sig hemma och göra varandra bättre.

Visionen har delats upp i åtta fokusområden som beskriver hur kommunen ska uppnå visionen.

Hofors kommun anger en vision i översiktplanen som antogs 2010. Kommunen ska bli vänligast i Sverige för boende, näringsliv och fritid. Nyckelorden används i kommunens arbete med boende, kommunikationer och företagande.

 Ebba Pettersson