Bättre läge för vattnet

Augustiregnen gav effekt, men även andra åtgärder behövs för att få upp grundvattennivåerna. Foto: Istockphoto
Textstorlek:

​Spara vatten-kampanjerna och sommarens stora regnmängder har gett effekt på grundvattennivåerna på flera ställen i Gästrikland.
– Vi ser på prognoserna att nivån påverkats positivt, men fortfarande är grundvattennivåerna låga, säger Karolina Stenroth, processingenjör på Gästrike Vatten.

 

Hur mycket vattensparandet och regnvädren i augusti har påverkat vattennivåerna skiljer sig mycket mellan olika vattentäkter.

– Det har gett positiva effekter på nivåerna i bland annat Totra ochAxmar, säger Karolina Stenroth.

I Hedesunda, som får vatten ur en del av Valboåsen är läget är fortfarande inte bra. Nivåerna är sjunkande och det finns fortfarande risk för vattenbrist.

– Höstens och vinterns nederbörd och vattenförbrukning är avgörande för vilket läge vi hamnar i den närmaste tiden, säger hon och förklarar att det finns naturliga årstidsvariationer för vattennivån.

Generellt är grundvattennivåerna lägre under sommaren när växterna tar upp det mesta av det regn som faller. Framför allt fylls grundvattnet på av den nederbörd som kommer under höst och vinter.

För att fylla på grundvatten-nivåerna i Valboåsen, som även ger vatten till Gävle och Valbo, krävs mer än rejäla sommarregn. Där fylls vattnet också på genom den nya filteranläggningen där renat ytvatten från Gavleån vattnas ner och infiltreras genom rullstensåsen och blir till grundvatten.

– Den här åtgärden i kombination med att folk sparar på vattnet har gett effekt. Det ger en stabilare grundvattennivå, säger Therese Staff, kommunikatör på Gästrike Vatten.

Vattentillverkningen i den här processen är långsam. Det tar ungefär fyra månader från vattning av åsen tills vattnet kan tappas ur en kran.

Valboåsen är dessutom en stor täkt och det behövs oerhört mycket vatten under lång tid för att få upp nivån. I Ockelbo är grundvattennivån låg i alla vattentäkter och Gästrike Vatten bevakar nivåerna extra.

Hofors är enda kommunen inom Gästrike Vatten där risken för vattenbrist är liten. Här -hämtas dricksvattnet från sjön Hyn och vattentillgången är bra. Däremot måste ytvatten renas i flera steg jämfört med ett grundvatten.

– Vi måste fortsätta vara rädd om vattnet och överlag märks det att fler tänker till och använder vattnet smart, säger Karolina Stenroth och menar att medvetenheten kring vattenbrist och vattenkvalitet ökat på senare tid.

– Det syns även på reningsverken att fler tänker på vårt dricksvatten och vad vi spolar ner i avloppet.

Sjunkande grundvattennivåer börjar bli ett långvarigt problem i stora delar av landet.

Runt Gävle sjönk grundvattnet till historiskt låga nivåer under sommaren 2012.

I oktober 2014 var det dags igen. Grundvattennivån var mycket låg efter den torra sommaren och hösten.

Dessutom hade en brunn vid vattenverket stängts av för att säkra vattnet efter en lastbilsolycka med ett dieselutsläpp.

Fontäner stängdes av, tjänste- och brandbilar fick stå otvättade och så vidare.

– Invånare hör av sig då och då med förslag på hur vi kan spara vatten i framtiden, säger Therese Staff.

Agnetha Brolin