Landsbygden välkomnar servicekontor

Textstorlek:

​Regeringens satsning på statliga servicekontor på landsbygder är ett gott tecken.
Det tycker Åse Classon, ordförande för Hela Sverige ska leva.

–  En stor del av servicen på mindre orter sköts av lokala föreningar, men deras ideella arbete ska vara ett komplement till – inte en ersättning för – statens uppdrag.
De orter som i dag går runt tack vare ett ideellt arbete behöver ett konkret tecken på att staten finns till även för dem. Regeringens satsning är ett gott sådant tecken, säger Åse Classon med anledning av att regeringen vill etablera tio nya servicekontor i socialt utsatta områden och i landsbygdsregioner med långt till statlig service.

Beslutet var en av de nyheter som regeringen presenterade efter sitt sammanträde på Gävle slott förra torsdagen.

Satsningen kostar 80 miljoner kronor och ligger med i regeringens höstbudget.

Det handlar om att fler invånare kan få tillgång till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket lokalt.

Senast den 30 juni nästa år ska de här tre myndigheterna ha etablerat tio nya gemensamma servicekontor.

De tio nya servicekontoren kan ses som ett första steg i regeringens arbete med att få ut mer statlig service på plats i landet.

Nästa steg är att Statens servicecenter, med huvudkontor i Gävle, får ansvaret för den gemensamma serviceorganisationen när flera statliga myndigheter får gemensamma servicekontor.

Först ut är Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket som i dag har 103 kontor på 96 orter. På de här kontoren ska fler myndigheter ha lokal service. Inledningsvis handlar det om Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och förarprovsverksamheten vid Trafikverket.

–  Tillgången på service kan utgöra skillnaden mellan att kunna bo kvar i en bygd eller tvingas flytta, säger Staffan Nilsson, även han ordförande för Hela Sverige ska leva.

–  Brist på service kan upplevas som orättvist och bidrar till att öka klyftan mellan stad och land, liksom mellan socialt utsatta och mer välbärgade områden i storstäderna.

Agnetha Brolin