Nu ska haven städas

I sedimenten på havsbotten utanför Norrsundet finns miljögifter lagrade. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

LÄNET Regeringen satsar nu för att komma åt övergödning, miljögifter och nedskräpning i sjöar och hav.
– Haven är tyvärr en stor källa till oro i dag, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) på en pressträff.

Regeringen satsar 600 miljoner kronor nästa år för att städa upp haven. Åren därpå satsas 700 respektive drygt 800 miljoner kronor.

Sverige har en lång kust – 240 mil från Strömstad till Haparanda. I vattnen finns läkemedelsrester, gamla vrak som är tickande miljöbomber, Östersjöfisk med höga dioxin- och PCB-halter och fisk och musslor som äter plast.

Längs Gävleborgs kust finns stora mängder metaller och miljögifter vid bland annat vid Norrsundet, Ljusnefjärden, Iggesund och Stocka.

Det konstaterades när fem norrländska länsstyrelser tillsammans med Sveriges geologiska undersökning kontrollerade fiberbankarna i sjöar och hav. Då kontrollerades bottnar i anslutning till pappers- och massaindustrier som var verksamma innan miljölagarna stramades åt på 70-talet.

Vid de platserna i länet finns höga halter av dioxiner, bekämpningsmedlen HCB och DDT samt ämnena PCB och PAH.

Om bottensedimenten skulle röra på sig är risken stor att miljöfarliga ämnen sprids.

Regeringens satsning består av en lång rad olika åtgärder som ska rena och rensa haven, bland annat föreslår regeringen 25 miljoner om året i tio år för att komma tillrätta med milijörisker från de 17000 vrak som ligger runt Sveriges kust.

80 miljoner kronor öronmärks 2018 för att sanera och komma åt ansamlingar av miljögifter i Östersjön. En annan åtgärd är att minska mängden läkemedel som hamnar i vattnen.

– Det är en diger lista, men det handlar om att det är så eftersatt, säger Isabella Lövin.

– Vi måste städa haven från gamla synder.

 TT/Ebba Pettersson