”Vi välkomnar alla till kyrkan”

– Det är viktigt att vi får en sammansättning med olika människor med olika bakgrund och åldrar i kyrkomötet, tycker Karin Perers ordförande i Svenska Kyrkans högsta beslutande organ. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

TORSÅKER Karin Perers, ordförande i Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, deltog i Centerpartiets öppna möte inför kyrkvalet i Torsåker.
Hon kommer från grannförsamlingen Folkärna och lyfter fram Centerkvinnorna som bärare av Svenska kyrkans lokala arbete.

Karin Perers beskrivs som en pionjär efter att ha blivit den första kvinnan som valts till kyrkomötets ordförande och den första kvinnliga ordföranden i skogsägarföreningen Mellanskog.

Hon menar att det skogliga engagemanget hänger ihop med det engagemang hon har i Svenska kyrkan.

– Det handlar om skapelsen, säger hon kort.

Hennes roll i kyrkomötet är att ansvara för kyrkans demokrati och att mötena fungerar.

När hon pratar på mötet i Torsåker trycker hon på att varje röst väger tungt och att hon ser tre tydliga strömningar i kyrkovalet.

– En strömning vill ha en mer bekännande kyrka med mer troende kristna och bibelkunniga.

– En annan strömning handlar om att man stryker under det svenska i Svenska kyrkan och går mot en starkt nationalistisk kyrka. Den här strömningen vill stänga ner kontakten med världen och släcka ner kyrkans arbete med nyanlända flyktingar.

– Och så har vi strömningen som står för den öppna folk-kyrkan, som vill värna och vidareutveckla kyrkan.

Själv står hon bakom den öppna folkkyrkan där det finns både gudtjänster och verksamheter för människor i alla åldrar och med alla bakgrunder.

– Vi ska inte fråga vem du är, om du tror eller hur du tror för att du ska få vara med. Vi välkomnar alla i kyrkan.

Trots att bara 13 procent av medlemmarna röstade i förra kyrkovalet framhåller Karin Perers valet som den största demokratiska manifestationen näst efter kommun-, landstings- och riksdagsvalet.

– 700 000 människor röstade i förra valet och det är ändå väldigt många människor.

– Det är klart att jag gärna ser att fler röstar. Särskilt de som är nöjda med hur Svenska kyrkan eller den egna församlingen fungerar, och som tänker att det går sin gilla gång.

– Framför allt i församlingen kan några få röster vara avgörande. Man kanske inte vet vad man ska rösta på, men tillspetsat kan man säga att det kan vara viktigt att rösta för att inte oönskade grupper ska få majoritet i församlingen, stiftet eller kyrkomötet. Varje röst är viktig.

Att Centerpartiet satsar i kyrkovalet under sitt eget namn, tycker hon är självklart.

– Fördelen med att de traditionella partierna ställer upp i kyrkovalet är att de deltar med kända grundvärderingar. Centerpartiet är en folkrörelse och många av våra medlemmar är delaktiga i församlingarnas verksamhet.

– Inte minst Centerkvinnorna som kokar soppan till sopp-lunchen, samlar in pengar till lokalt och internationellt arbete, ordnar språkkaféer, är kyrkvärdar, förtroendevalda och så vidare.

Ulla-Maj Stenbacka kandiderar för Centerpartiet i församlingsvalet i Torsåker och tycker det är skönt att ha partiet att luta sig mot.

Hon håller med Karin Perers om att det ger tydlighet att Centerpartiet deltar.

– Vi står inte för något annat i kyrkovalet än vi står för annars.

Trots att det bara finns två valbara listor i det lokala valet i Torsåker, Centerpartiet och Samlingslistan i Torsåkers församling, finns stort engagemang inför valet.

Församlingen sticker ut hakan och uppmanar församlingsborna att hjälpa till att sätta Torsåker på kartan som den församling som röstar flitigast i kyrkovalet.

Agnetha Brolin