Axmar behöver mer vatten

Textstorlek:

AXMAR BRUK Föreningen Hyttan summerar en strålande sommarsäsong i Axmar bruk. Föreningens vision är att bli ett av Gästriklands mesta besöksmål, men ska det bli av behövs en lösning för en säkrare vattenförsörjning.

Utbudet av aktiviteter och verksamheter att besöka i Axmar bruk ökar.

I sommar har det som vanligt varit musik och teater i hyttan, konst- och hantverk i Bläck-hornet.

Restaurangen i hamnen har noterat en tioprocentig ökning, ett nytt bed and breakfast har öppnat, marknader med lokal mat och hantverk har hållits på lördagarna och fler ställplatser för husbilar har gjorts i ordning.

För första gången har dessutom en charterresa haft Axmar bruk som mål. Ett resebolag och en stor svensk dagstidning ordnade en fyradagarsresa till Jernriket och Gästrikland.

Sista dagen ägnades åt Axmar bruk med guidad tur i slottsparken och lunch på restaurangen.

Resan, som blev en stor succé, var fulltecknad och kommer att upprepas nästa år.

Föreninen Hyttan är en aktiv by- och intresseförening som har siktet inställt på att vara Gävlekustens främsta besöksmål år 2024.

I projektplanen finns ett 40-tal projekt och aktiviteter som ska genomföras för att nå målet.

Genom samarbeten och helt nya verksamheter vill föreningen locka nya entreprenörer till ”bruket”.

Ett av hindren för att komma vidare är att dricksvattnet inte räcker till.

Något kommunalt vatten finns inte i Axmar bruk. Här är det egna brunnar och en vatten-förening med flera anslutna som gäller.

– Det är ingen lösning som är gjord för den expansion som nu är på gång, säger Stig Jönsson som är ordförande i föreningen Hyttan.

– Vi har märkt att det är dåligt med vatten i år.

Han menar att det dels är grundvattennivån låg dels blir det högre tryck när fler flyttar till och besöker orten.

– Vi måste ha en säkrare vattenförsörjning.

– I den nya översiktsplanen pekar Gävle kommun ut Axmar bruk som ett viktigt besöksområde. Ska det fungera är det viktigt att vi har den infrastruktur som krävs för att ta emot fler besökare.

– I annat fall tvingas vi säga nej till entreprenörer som är på väg att etablera intressanta besöksverksamheter på orten.

I samarbete med bland annat Länsstyrelsen sköter föreningen upprustningen av den gamla bruksparket och de historiska byggnader som finns runt den.

I år har de bland annat börjat bygga om det gamla -orangeriet som till nästa säsong ska bli nytt besökscentrum.

– Just nu söker vi en entreprenör till besökscentrat. Ska det fungera är det självklart att vi behöver ha en fungerande lösning för vatten och avlopp.

Föreningen har en dialog med Gävle kommun om en snar lösning.

Kommunens VA-planering sträcker sig fram till 2030 och de senaste åren har det kommunala vattnet byggts ut till Rörberg och i Forsby.

Hamrånge, Sälgsjön och Heliga Landet i Forsbacka står på tur de närmaste åren.

Ytterligare några områden är prioriterade. Däribland Axmar. Där ska Samhällsbyggnad Gävle göra en utredning under nästa år.

Men då handlar det om Axmar by som redan har kommunalt vatten.

 Agnetha Brolin