Bad utan gym upprör i Valbo

Bygget av det nya inomhusbadet i Valbo pågår för fullt och beräknas vara klart sommaren 2018, men något gym finns inte med i planerna.​ Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

VALBO När Valbobadet hotades av nedläggning för fyra år sedan startade Valboborna ett baduppror och lyckades rädda sitt bad. Nu är Valboborna på gång igen och den här gången är det gymmet de vill ska finnas kvar i Sportcentrum.

När Valbobadet började rustas efter årsskiftet, visade det sig vara så nedgånget att det inte gick att renovera för de 20 miljoner kronor som var anslagna.

Istället beslutade kommunfullmäktige i april att badet skulle rivas och ett nytt skulle byggas på samma plats.

Nybygget beräknas kosta 40 miljoner kronor.

I de nya badet finns inga planer på ett gym i källaren, som det varit tidigare. Där ska det istället bli teorisal och en mindre sal för exempelvis dans och gymnastik.

– I december var planerna att gymmet skulle rustas upp, men nu när de bygger nytt tycks de ha ändrat sig, säger Jonas Jocke Andersson som sedan i augusti har försökt få klarhet i hur och varför gymmet har tagits bort från bygg- och renoveringsplanerna.

– Hur beslutet har gått till framgår inte. Ingen har hittills kunnat svara på om det är politikerna som tagit beslutet eller om det är tjänstemännen. Det behöver vi veta för att gå vidare.

Han är aktiv på Facebooksidan Rädda Valbobadet där många Valbobor tyckt till om att gymmet försvinner.

– Vi är ingen formell förening. Facebooksidan är en opinionssida där alla kan tycka till, säger Jonas Jocke Andersson som hoppas att det kan bli en samling kring att rädda gymmet.

– Gymmet har varit en träffpunkt för folk i alla åldrar, inte minst pensionärer. Här har alla kunnat träffas och träna. Det vill vi fortsätta med.

Jonas Jocke Andersson är också kritisk till att Gävle kommun är beredd att skänka gymutrustningen till någon eller några av de större idrottsföreningarna i Valbo.

– Det är konstigt att de tycker att utrustningen är så sliten att de inte ser något värde i den.

– Det var inget fel på löpband, cyklar och maskiner. De funkade bra, menar han.

– Nu är risken att utrustningen skingras till flera olika föreningar. Vi hoppas att det inte händer innan vi har fått klarhet i hur de här besluten har tagits.

– Gymmet ska vara kvar i Valbo och utrustningen ska inte skingras.

När badet nu byggs upp igen får det en ny entré och fasaden återskapas efter originalutseendet.

Bassängen kommer att vara lika stor som tidigare, men med höj- och sänkbar botten.

Det nya Valbobadet beräknas vara klart i juni–juli nästa år och invigningen är preliminärt planerad till augusti.

 Agnetha Brolin