I dag betalas stöden ut till lantbrukarna

Pernilla Månsson arbetar med jordbrukarstöden hos Länsstyrelsen och tycker det är glädjande att stöden inte är försenade i år. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

LÄNET ”Det har varit två tuffa år och därför känns det extra bra att stöden går ut i tid.”
Det säger Pernilla Månsson, handläggare på Länsstyrelsen, om att merparten av EU:s jordbrukarstöd betalas ut i tid i år.

I dag betalarJjordbruksverket ut jordbrukarstöden till lantbrukarna.

I just Gävleborg handlar det om 101 910 205 kronor och det motsvarar 75 procent av årets stöd. Resterande stöd betalas ut i början av december.

Länsstyrelsen har en handfull handläggare som arbetar med jordbrukarstöden utifrån de kriterier som finns för varje stöd. Hittills i år har de beslutat om totalt 1 995 ärenden. Det innebär inte att det är 1 995 lantbrukare i länet som får dela på pengarna, eftersom många lantbrukare får flera olika stöd.

Det största stödet, kompensationsstödet, är till för att kompensera jordbruket i områden där förutsättningarna att odla är sämre. Stödet ska även främja att bönderna fortsätter att använda jordbruksmarken, att det görs genom hållbart jordbruk och att landsbygden bevaras.

Totalt betalas 82 257 245 kronor ut i kompensationsstöd till 1 339 lantbrukare i Gävleborg idag.

359 lantbrukare får dela på 4 606 972 kronor för att de sköter betesmarker och slåtterängar så att markernas natur- och kulturmiljövärden bevaras och förstärks.

257 lantbrukare har fått miljöersättning för arbete som leder till ökad ekologisk produktion och ökade positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling.

208 lan tbrukare får dela på 12 848 666 kronor för att de redan har ekologisk produktion och 49 lantbrukare får ersättning för att de håller på att ställa om till ekologisk produktion.

– När det gäller omställning till ekologiskt handlar det framför allt om lantbrukare som redan har ekologisk produktion, men som har tagit över nya marker som inte är certifierade, förklarar Pernilla Månsson som har arbetat med jordbruksstöden i flera år hos Länsstyrelsen i Gävleborg.

Hon poängterar att lantbrukarna gör åtaganden att uppnå vissa kriterier för att få stöden och hon vet att stöden är betydelsefulla när de kommer.

De två senaste åren har stöden blivit kraftigt försenade. Många lantbrukare fick vänta i många månader innan de fick del av de stöd de hade rätt till. För en del kom pengarna för sent.

– Reglerna i det nya landsbygdsprogrammet blev försenade och när de väl blev klara skulle Jordbruksverket bygga upp ett IT-system att jobba i.

– Systembygget är ett av Sveriges största IT-projekt, konstaterar Pernilla Månsson.

Jordbruksverket satsade på att ha funktionerna klara för de enklaste stöden först, exempelvis gårdsstödet.

De stöd som har många villkor kom i andra hand och gjorde att bland annat kompensationsstöd och miljöersättningarna blev kraftigt försenade.

– Det har varit en tung period för både personal och för lantbrukarna.

Nu är nästan alla funktioner i IT-systemet på plats och under de närmaste åren kommer handläggarna att jobba parallellt med handläggning av aktuella stöd och kontroll av stöden för de
senaste åren.

– Vi kommer att kontrollera att stöden har betalats ut rätt.

Kontroller görs också av årets stöd. Det är därför som 25 procent av stödet hålls inne till
i december.

– Minst fem procent av alla ärenden måste kontrolleras.

Kontrollanterna stämmer av att kriterierna har uppfyllts enligt ansökan om stöd.

Vilka som kontrolleras avgörs av slumpen, tidigare avvikelser eller genom tips från allmänheten.

– I år har 115 lantbrukare i Gävleborg kontrollerats ute i fält. Som det ser ut nu är kommer de flesta att få mer stöd i december.

 Agnetha Brolin