Rekordglada bönder

Mjölk- och köttproducenter är gladare än på länge, visar den färska Lantbruksbarometern. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

​Lönsamheten hos de svenska lantbrukarna är den bästa på tio år, enligt årets Lantbruks-
barometer. Allra bäst tycker gris- och nötköttsproducenterna att det går.

– Det är ett ökat intresse för de svenska delarna av den produktionen, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog & Lantbruk på LRF Konsult, angående gris- och nötköttet.

Det är den årliga Lantbruksbarometern från LRF Konsult och Swedbank/Sparbankerna som har mätt hur lantbrukarna upplever sin verksamhet. Över hälften svarade att de tycker att lönsamheten är mycket god eller ganska god. Det är det bästa resultatet på tio år.

Under senare år har det förekommit en debatt kring de svenska mjölkproducenternas villkor. Nu upplever de en förbättring och för första gången på fem år anges ett positiv lönsamhetsindex.

– De har haft ett antal bekymmersamma år. Det kom en kraftig förändring hösten 2012 och då var det 100 procent som upplevde att lönsamheten var ganska eller mycket dålig. Det blev ett globalt prisfall.

Enligt Larsson beror förändringen på ökad efterfrågan från konsumenter i Sverige och globalt, där efterfrågan på bland annat smör ökat.

Sämre går det för växtodlingsproducenterna. Förklaringen är torkan som inledde året och den nu rådande vätan som gör att det varit problem att skörda.

Men det är inte bara kring lönsamheten som lantbrukarna känner medvind.

Enligt undersökningen upplever 77 procent ett stort förtroende hos konsumenterna. Bland grisköttsproducenterna är den siffran 89 procent, en ökning med 13 procentenheter sedan 2011.

Som förklaring anges bland annat Sveriges restriktivare användning av antibiotika.

– Konsumenterna gör allt mer medvetna val i dag, säger Jimmy Larsson.

 Olle Nygårds/TT