Snabb väg ett lokalprojekt

Gävle kommun rustade terrängspåret med ny belysning förra året. Nu har spåret breddats, markberetts och fått ny beläggning genom pengar från kommunens landsbygdsprojekt. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

​Trots att Gävle kommuns ytterområdessatsning i Hamrånge, Hedesunda och Forsbacka kom igång sent i våras, ser det ut som om årets projektpengar kommer att användas till sista öret. 34 projekt har redan fått pengar.

Det är ganska precis ett år sedan som kommunstyrelsen tog beslut om att sätta av fem miljoner om året i tre år till ett projekt för landsbygdsutveckling i tre ytterområden; Forsbacka, Hedesunda och Hamrånge.

Projektet startade vid nyår, men det dröjde till senvåren innan projektledaren Erika Engvall Stefansson var på plats. Och eftersom projektpengarna inte får flyttas mellan åren var det bråttom för de lokala utvecklingsgrupperna att komma med förslag om vad pengarna ska gå till.

Hamrångegruppen var snabba med att hitta formerna för att jobba med projektet. När de första pengarna betalades ut i juli gick alla pengar till satsningar i Hamrånge.

– Det har tagit olika lång tid för utvecklingsgrupperna att komma igång, säger Erika Engvall Stefansson.

– Men det har jämnat ut sig, det har gått snabbt att komma igång. Alla jobbar med både små och stora idéer och vi kommer att göra av med alla pengar i år.

Efter att styrgruppen beslutat om pengar till nya ärenden i förra veckan har Hamrånge hittills fått pengar till 16 projekt, Hedesunda till tio projekt och Forsbacka till åtta.

Ser man till de summor som har fördelats är det ganska jämt fördelat mellan orterna.

Fler liknande satsningar görs på orterna. Bland annat satsningar på uppdatering av skjutbanor, isättningsplatser för båtar, utegym och utrustning hos idrottsföreningarna.

I Forsbacka genomförs just nu ett av de största projekten.

– Markberedningen av elljusspåret blir klar den här veckan, berättar Erika. Spåret fick nytt elljus förra året och nu har projektpengar använts till markberedning för att göra spåret bättre.

– Projektet blev ett sätt att skynda på det arbetet. Annars hade Forsbacka kanske fått vänta tio år på nytt spår.

I Hedesunda har en hel del pengar satsats på att rusta upp bystugor, bland annat i Vinnersjö skola, Ålbo bystuga och Lövåsens skola. En pumptrackbana för cykel och skateboard sk placeras så centralt som möjligt för att skapa en samlingsplats för ungdomar.

Utvecklingsgruppen i Hedesunda jobbar också vidare med frågan om ett allaktivitetshus. Några pengar att bygga ett allaktivitetshus finns inte i det här projektet, men en del frågetecken kan i alla fall rätas ut.

– På alla orter arbetas det med flera idéer som tar tid att utreda eftersom flera kommunala förvaltningar, myndigheter eller markägare som är berörda, konstaterar Erika.

I Hamrånge har flera projekt-ärenden redan genomförts och avslutats.

Hamrånge är också den första grupp som fått pengar till en aktivitet som inte blir av. Tågdagen skulle arrangeras i Norrsundet den 25 november, men eftersom järnvägsspåret inte kan användas har dagen ställts in.

 Agnetha Brolin

 

Fakta Gävles landsbygdsprojekt ​ 

Kommunstyrelsen har avsatt fem miljoner per år i tre år för landsbygdsutveckling i Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka.

Under 2017 har 1,3 miljoner kronor gått till projekt i Hamrånge, 1,5 miljoner kronor till Hedesunda och 1,5 miljoner till projekt i Forsbacka.

Cirka 100 000 kronor har lagts på gemensama projekt som konferenser, lokala utvecklingsplaner, öppna WIFI i centrum osv.

Utöver detta ska omkostnader, bland annat projektledarens lön, räknas in i projektpengarna.