Vattenförening byter järnrör

De gamla rassliga järnrören har bytts ut mot plaströr på en drygt 400 meter lång sträcka.​Foto: Privat/Agnetha Brolin
Textstorlek:

SUNNANÅSBO/NORDANÅSBO Sunnanåsbo-Nordanåsbo vattenförening säkrar dricksvattnet för framtiden. De gamla järnledningarna från 1950-talet har gjort sitt och byts nu ut mot polyetenrör.

– Källan ger bra med vatten och det är gott vatten, menar Ingemar Hammarlund som är kassör
i Sunnanåsbo-Nordanåsbo vattenförening strax nordväst om centrala Ockelbo.

Vattnet kommer från en källa i kanten på Rönnåsberget. Där finns en lågreservoar och därifrån går en cirka två kilometer lång huvudledning mot byarna med avstick till totalt 38 hushåll.

– Ledningen lades ner någon gång på 1950-talet, säger Karl-Johan Blomqvist som är vattenfogde i föreningen.

– Vi vet inte exakt när eller var, för det finns ingen dokumentation, säger Ingemar.

– Det fanns ju bryggeri och mejeri här vid Strömsborg och kanske var det dom som behövde mycket vatten, gissar han.

– Och så har föreningen utökat med fler anslutningar genom åren.

Helt klart är att vattenledningen legat länge och på senare år har renoveringsbehoven ökat.

I området är det ungefär fyra kilometer till kommunalt vatten. Om inte föreningen fanns var medlemmarna hänvisade till egna brunnar.

Efter flera år av diskussioner om hur renovering av ledningsnätet ska lösas har de i år börjat byta ut huvudledningen. Problemen är bland annat att de gamla galvade järnrören täpps igen och att det blir porer i materialet som gör att det vittrar.

– Vi har haft en del läckor och det blir ohållbart i längden.

De flesta anslutningarna till fastigheterna har genom åren bytts ut till polyetenrör och för tre år sedan kostade föreningen på en anläggning med UV-ljus för att rena vattnet vid källan.

Nu i höst har drygt 400 meter av huvudledningen längst bort från källan, bytts ut mot polyetenrör. Området går från Strömsborg intill Testeboån mot Sunnanåsbo.

Ett lokalt företag har gjort grävningen och allt har gått enligt planerna.

– Det har kostat 230 000 kronor. Då tillkommer eget arbete, säger Ingemar.

– Det är en investering nu och för framtiden. Men det är kostsamt och det är medlemmarna som betalar varenda krona, fortsätter han och berättar att föreningen inte fått något bidrag för att säkra vattnet.

Årsavgiften för medlemmarna har höjts till 2 000 kronor per anslutning för att föreningen ska kunna sätta undan pengar till renoveringen.

– De år vi gräver tar vi ut 3 000 kronor per fastighet. Annars räcker det inte, konstaterar Ingemar.

Första etappen är klar och en dryg kilometer gammal vattenledning finns kvar i marken och måste bytas ut.

– Eftersom vi inte vet exakt hur ledningen går måste vi troligen dela upp jobbet i sektioner, säger Karl-Johan.

AGNETHA BROLIN