Gårdsstöd från 1 december

Textstorlek:

Merparten av lantbrukarna kommer att få sitt gårdsstöd för 2017 före årsskiftet. Jordbruksverket betalar ut pengar vid fyra tillfällen i december och därefter fortsätter utbetalningarna löpande.

Förutom gårdsstöd börjar också utbetalningarna av 2017 års förgröningsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare samt kompensationsstöd den 1 december.

Det är den tidigaste utbetalningstidpunkt som EU tillåter. Jordbruksverket och länsstyrelserna jobbar nu för att få iväg så många utbetalningar som möjligt till lantbrukarna före årsskiftet.

Länsstyrelserna handlägger och beslutar om stödansökningarna och Jordbruksverket betalar ut. I december sker utbetalningarna den 1, 8, 15 och 28 december och därefter rullande varje vecka.

Jordbruksverket och länsstyrelserna fokuserar också på att få ut de sista kvarstående stödutbetalningarna för 2015-2016.