Experter på friluft tänker i smedja

Textstorlek:

NATUR Goda samarbeten behövs för att stärka friluftslivet, med tillhörande turism, i Gävleborg. Men då behöver aktörerna i branschen träffas och lära känna varandra.

Det tänker de göra på Naturum Färnebofjärden den 21 november. Där organiseras en hel dags tankesmedja om friluftsliv och naturturism som riktar sig till kommuner, företag, föreningar och organisationer.

Dit kommer föreläsare från Länsstyrelsen, Nedre Dalälvens turistnätverk, länets två nationalparker, företag och föreningar. De pratar om allt från prissättning till hållbara aktiviteter.

Syftet med dagen är att skapa en mötesplats för nätverkande kring friluftsfrågor och naturturism.

GT