Möte för solsatsning i Österfärnebo

Textstorlek:

ÖSTERFÄRNEBO Lönar det sig att installera solel? Går det att få ner kostnaderna genom att samverka? Är Österfärnebo redo för en energianläggning för både el och värme?
Frågorna är många inför mötet om lokal energi som Färnebo folkhögskola och Österfärnebo Sockens utvecklingsgrupp har bjudit in till. 

 

Mötet på Gåvan på torsdag är en uppföljning till mötet som hölls där den 14 oktober.

Den gången handlade det om vilka möjlig-heter det finns för solel för privatpersoner, företag och föreningar.

Idén kommer från Färnebo folkhögskola. Elever och lärare på kursen Solenergi tillsammans började i våras fundera på att undersöka förutsättningarna och intresset för solel i Österfärnebo.

Det ledde till mötet den 14 oktober som lockade betydligt fler deltagare än förväntat.

– Eftersom intresset var större än vi räknat med följer vi upp med ett nytt möte för att komma vidare, säger Jonathan Korsar som är lärare på Omställningskursen.

Uppföljningsmötet kommer att handla just om hur man kan gå vidare med lokala resurser.

Sedan förra mötet har folkhögskoleelverna gjort en enkät bland boende i Österfärnebo och Gysinge för se hur många som funderar på att byta värmesystem.

– Många funderar på solenergi och solel, men bara några få har installerat. Ofta funderar man på om solceller verkligen ger något och vad det kostar, säger Jonathan och tror att många sitter på gamla kunskaper som inte gäller längre.

– Utvecklingen går snabbt och solcellerna är effektivare idag och kostar en femtedel mot för tio år sedan.

Informationen på mötet fokuserar på solel ur ett hushållsperspektiv; vad en anläggning kostar, hur solen blir el och vad det kan innebära att bli självförsörjande på el vissa tider på året och kunna leverera överskottet ut på elnätet.

– Det är ekonomiskt fördel-aktigt, menar Jonathan och säger att solpanelerna kan räknas av på tio år och håller i cirka 40 år.

– Panelerna behöver rengöras ibland, men det är betydligt mer underhåll på en vedpanna än på solpaneler.

Eftersom intresset är stort finns idéer om att bilda en förening och köpa in anläggningarna gemensamt för att få ett bättre pris.

Vid mötet på torsdag kommer det även information om hur lokal energi kan se ut i större skala.

Det kommer representanter från Inresol, som tillverkar stirlingmotorer, och berättar om hur motorerna kan användas för att ge både el och värme, både för hushåll och i gemensamhetsanläggningar.

Kjell Lusth informerar om både solel och att kombinera det med bland annat stirlingmotorer. Och så kommer Kennet Mårtensson från Solel i Sala-Heby berättar om de sex solelanläggningar som finns där.

– Man kan tänka sig en gemensam solpark. Varför inte vid Solliden, säger Jonathan.

Agnetha Brolin