Råd med skog i fokus

LRF:s nye förbundsordförande, Palle Borgström, har varit på sitt första besök i länet. Foto: Mellanskog
Textstorlek:

FORSBACKA Nye LRF-ordföranden, Palle Borgström, har gjort sitt premiärbesök i Gävleborg. Här fick han bland annat klart för sig hur det går till när gästrikeskogarna värmer stockholmarna.

Palle Borgström gjorde sitt första besök i länet tillsammans med LRF:s Riksförbundsråd som består av ett 70-tal förtroendevalda inom LRF och lantbrukskooperationen i hela Sverige.

Rådet samlades under två dagar i Högbo för att bland annat diskutera frågor kopplade till skog och växtodling. Men också bena ut hur LRF:s opinionsbildning ska se ut framöver för att påverka näringspolitiken i den riktning som organisationen vill se.

Den inledande dagen var det fokus på skogen och Mellanskogs ordförande, Karin Perers, och VD, Sture Karlsson om Mellanskogs satsningar. Bland annat på biobränsleterminalen i Forsbacka som hela gruppen tittade närmare på vid ett studiebesök under tisdagseftermiddagen.

På terminalen flisas rundvirke och mellanlagras innan det levereras tillsammans med skogsflis till Fortums kraftvärmeverk i Värtan i Stockholm. Åtskilliga tågvagnar med flis lämnar terminalen varje dag.

– Vi måste ju visa dem hur Gävleborg värmer Stockholm, säger Maria Jonsson, ordförande för LRF i Gävelborg.

– Det finns mycket skog i Gävleborg, konstaterar Palle.

–  Och det vi ser här är sånt som inte skulle tas till vara annars. Vi har en utmaing i att ställa om Sverige till ett fossilfritt och klimatsmart samhälle. Det här är en lösning, biomassa.

När han pratar om skogen kommer han snabbt in på att skogen och livsmedelsproduktionen har en avgörande betydelse för landsbygden. Och att det finns potential för det i Gävleborg.

– Mjölk- och köttproduktionen bidrar till att det finns service. Svensk mat ger jobb.

Samtidigt menar han att många skogsägare upplever allt fler begränsningar i möjlgheten att bedriva skogsbruk och överleva som företagare på landsbygden. Bland annat hot om avverkningsförbud utan ersättning.

– Äganderätten är hotad och vi måste titta på hur man tar hänsyn och samtidigt brukar skogen.

Skogsägarnas situation var en av frågorna som riksförbundsrådet diskuterade innan de avslutade sitt möte i Gävleborg under onsdagen.

Agnetha Brolin