Stärkt framtidstro i skogen

Visst vill man tjäna pengar, men skog betyder mer än så. Här mår jag bra, säger Conny Blom och pustar ut efter en dag i skogen tillsammans med ardennern Paroll. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

OCKELBO Skogsägarna tror på en lönsam framtid för skogen samtidigt som alltfler menar att skogsägandet handlar om mjuka värden som rekreation och jakt.
Conny Blom i Ockelbo håller med. Han förenar nytta med nöje när han kör med sina ardennerhästar i skogen.

Paroll är ivrig att komma iväg när Conny Blom har lastat stockarna på kälken. De arbetar tyst och systematiskt och kör ut gallringstimret på smala körgator genom skogen.

Skiftet som de jobbar på ligger intill Sågbacken, inte lågt från höjden i Tomtnäs där Conny bor.

– På min egen skog kör jag alltid med häst när jag gallrar och oftast på avverkningar också. Vid någon enstaka avverkning har vi kört med maskin, säger Conny och konstaterar att hästkörningen i skogen är en livsstil.

Som de flesta skogsägare vill han tjäna pengar på sin skog, men för honom är det minst lika viktigt att det är snyggt och avkopplande i skogen.

– Jag går ofta efter gamla stigar och tittar. Att gå i skogen där det är snyggt mår jag bra av, säger han.

Den inställningen har allt fler skogsägare, visar årets Skogsbarometer där LRF Konsult och Swedbank frågat landets skogsägare hur de ser på marknaden och lönsamheten just nu och vad de har för förväntningar på utvecklingen för skogen inför framtiden.

Mer än hälften av skogsägarna tycker att lönsamheten i privatskogsbruket är tillfredsställande eller mycket god och de större skogsbolagen rapporterar om ökad försäljning och förbättrad lönsamhet.

De goda siffrorna förklaras bland annat av att det byggs mycket både i Sverige och Europa och att en växande befolkning ökar efterfrågan på mjukt papper.

Bland Gävleborgs skogsbrukare har många valt att avverka det senaste året eftersom priserna på virkesmarknaden varit tillräckligt bra och där priset på massaved gått upp med tre procent under tredje kvartalet i år.

– Massavedspriset har legat ganska lågt en längre tid och i vårt område har priset varit ännu lägre än i omkringliggande områden, säger Joakim Hagelin, jägmästare på LRF Konsult i Sandviken.

Lite drygt hälften av skogsägarna tror på fortsatt stigande priser det kommande året.

– Många vi pratar med lyfter också fram de mjuka värdena som skogsägare, där känslan av att äga skog och jakt väger tungt.

– Man kan säga att vara skogsägare liksom lantbrukare är en livsstil som tilltalar allt fler även om man också vill ha avkastning på sin investering, säger Joakim Hagelin som tror att intresse för exempelvis jakt, rekreation i skogsmiljö eller bara lugn och ro får allt fler att köpa skogsfastigheter idag.

– Det kan vara både återflyttare och köpstarka storstadsbor som söker sig till skogsnära fastigheter, menar han.

Magnus Hansson på Swedbank i Valbo håller med om att det finns ett stort intresse för skogsfastigheter, men också att priserna är skiftande över Gästrikland och att de är förhandlingsbara.

Skogsbarometern visar att 63 procent av dem som redan är skogsägare skulle köpa mer skog om de hade en miljon att investera.

– Klart man skulle köpa mer skog om man råkade ha en miljön över, säger Conny Blom och styr sin Paroll ut ur skogen.

Agnetha Brolin