Viktig pensionsuppgörelse

Textstorlek:

Samtliga riksdagspartier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna gjorde nyligen upp om justeringar i pensionssystemet. Uppgörelsen har brister, precis som alla kompromisser, men är i huvudsak rimlig och nödvändig.

Att lägsta ålder för att kunna ta ut garantipension höjs är rimligt i en tid när vi blir allt friskare och lever längre. Och den rensning som aviseras i systemet för premiepension är nödvändig för att säkra tilliten till systemet som i dag naggas i kanten.

Apropå tillit så är den breda kompromissen i sig också en stark signal om att den breda majoriteten av riksdagens partier kan och vill samarbeta när så är nödvändigt för landets bästa. Här får väljarna ett tydligt bevis på att det finns förutsättningar för uppgörelser över blockgränsen.

Man kan säga mycket om det svenska pensionssystemet. Det fungerar bäst – som all ekonomi i en välfärdsstat – när det råder tillväxt och goda förutsättningar. Detta för att det är de människor som är i arbete som i praktiken försörjer dagens pensionärer. Detta är i sig en pedagogisk utmaning för politikerna. Många tror att den del av lönen som arbetsgivaren avsätter innan lön utbetalas, går till den enskildes framtida pension.

Det finns ett problem med att staten inte alltid uppmuntrar sparande, utbildning och arbete. Skatterna på arbete är de tredje högsta i världen. Men får vi en motsvarande välfärd tillbaka? Är de svenska pensionerna, skolan, sjukvården och rättsväsendet de tredje bästa i världen?

Vi som avstår lön, utdelning, vinst på sparande, med mera till allt det som finansieras gemensamt har rätt att veta att hushållningen är i världsklass och att den service och de tjänster som vi betalar till också är på toppnivå – när nu skatterna ligger i världstoppen.

Pensionssystemet liksom all offentlig ekonomi behöver göras ännu mer transparent. Varje enskild skattebetalare har rätt att förstå hur det fungerar och hur skattekronan fördelas. Först när den enskilde har total och fullständig insyn i hur medlen förvaltas kan vi tala om ett transparent system. Och först då kan man som medborgare ta ställning till om pengarna används till det som de är avsedda för.

En tidigare socialdemokratisk politiker, Gustav Möller, slog fast att varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Helt sant.

Därför är det viktigt att var och en av oss kräver insyn och besked om hur våra gemensamma medel används. Ingen kvinna eller man i offentlig ställning, varken politiker eller tjänsteman, har tillgång till några andra medel än de som du och jag förser dem med.

Det är värt att tänka på i dessa tider.

Bo Höglander