De lånar ut sina röster åt 1800-talets Gysingebor

Gysingebor läser upp de gamla berättelserna. Från vänster Amelie Jakobsson, Inga-lill Gavell, Lisa Sundström, Lars Gunnarsson, Anders Lövgren, Håkan Berglin och Rolf Lundén. Foto: Privat
Textstorlek:

ÖSTERFÄRNEBO/GYSINGE 1800-talets Gysinge blir levande på nytt i Österfärnebo. Lördag den 20 januari ger nutida Gysingebor röst åt sex personer som bodde på bruket för 150 år sedan. Evenemanget ”Gamla Gysingebor berättar” blir dessutom startskottet för hembygdsföreningens hundraårsjubileum.

– Sista brukspatron, han va noga me allting han, berättar Mina Nyman, född 1865, apropå att det var riktigt fint på Granön under patron Benedicks ledning.

– Å nåda den, som bröt en kvist där – de va allt ingen som gjorde.

Det är ett av många personliga och färgstarka minnen från 1800-talets senare hälft, som ska läsas upp på Österfärnebo bibliotek på lördag den 20 januari.

Berättelserna fångades upp av Nordiska museet 1943.

– Då var de här och gjorde intervjuer med kända Gysingebor. Nu har Alvar Olsson fått hit intervjuerna till Koverstabladet, förklarar Gunnel Strid från Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo.

Sex personer blev intervjuade: Arne Blomgren född 1865, skräddare, Lars-Petter Larsson född 1862, vallonsmed, Gustav Sjöblom född 1863, mästersven, fru Anna Nordström född 1866, fröken Hilda Sjöblom född 1884 och fröken Mina Nyman, strykerska född 1865.

De berättade frikostigt om bland annat byggnader, bostäder, husdjur, jakt och fiske. Vallon-smederna och rela-tionerna på bruket avhandlades ordenligt:

– Bruksfolke å bonnfolke, dom tyckte inte om varann alls! minns Anna Nordström.

Hilda Sjöblom minns en Lars Petters fru, som var född Gelotte:

– ”Ja vålar inte gå fram te bruket”, sa hon, ”de ä bara Nora-bor och Hesen-bor, så ja sir aldri åt sidan”.

På biblioteket gestaltas berättarna av sex nutida Gysingebor.

– De ska klä sig lite tidsenligt och så får de gå in i rollerna som de här personerna. Anders -Lövgren är med som berättare.

Evenemanget Gamla Gysingebor berättar är det första som Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo ordnar under sitt jubileumsår.

– Hembygdsföreningen fyller hundra år i år. Vi har många -aktiviteter på gång men än så länge finns bara ett preliminärt program, berättar Gunnel.

Tanken är att berättelserna från bruket också ska framföras i Gysinge någon gång under året.

Ebba Pettersson