Doktor på nätet ökar tillgängligheten

Textstorlek:

Det är nya tider i sjukvården. En ny digital vårdtjänst i primärvården är gratis att anlita för den enskilde patienten. Kry är en av flera aktörer inom digital vård. Företaget kan verka över hela Sverige genom samarbete med fysiska vårdcentraler i Region Jönköping. Ett annat bolag är Doktor.se med bas i Sörmland.

Notan på 300 kronor för att konsultera en sjuksköterska och 650 kronor för läkare betalas av patientens hemlandsting. Patienten kan oavsett hemort göra virtuella vårdbesök gratis eftersom det råder fritt vårdval i Sverige.

Kritiker av den nya utvecklingen med gratis vård på nätet finns förvisso. En är läkaren Bengt Järhult. Modellen ”bryter mot patientlagens prioriteringsordning” tycker han och menar att konsekvensen blir att skattemedel går till vård för relativt friska på bekostnad av de allra sjukaste.

Men det är ett myndighetspräglat sätt att se på saken. Har vi infört fritt vårdval så måste det vara upp till patienten att välja när man vill rådfråga sjukvården.

Landstingens modell för att ersätta varandra när en patient söker vård i ett annat landsting behöver kanske ses över. I och med möjligheten till snabb vård på nätet, när som helst och var man än befinner sig, kan gamla strukturer komma att behöva omprövas. Detta inträffar ofta när innovationer och nya sätt att arbeta ska sjösättas.

Läkarförbundet har insett att en ny tid är här. De förstår att digitaliseringen inte kan backas tillbaka. Medborgarna är numera vana vid att lösa det mesta på nätet. Man deklarerar, betalar räkningar, håller kontakt med släkt och vänner världen över, bokar resan och konserten digitalt.

Så varför inte prata med doktorn eller sjuksköterskan också via en app?

Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges Läkarförbund tycks i princip vara för digital vård men vill se nationella riktlinjer på området.

Glädjande är också hennes tydlighet gällande privat kontra offentligt utförd vård. Hon menar att det är en vanlig missuppfattning att privata vårdgivare har kvalitet för att skapa ökad vinst. ”Ofta är det faktiskt precis tvärtom”, har hon slagit fast. Och hon borde veta.

Vård via nätet är här för att stanna. Självklart kan inte allt lösas den vägen. Men via appar och nättjänster kan den fysiska vården avlastas. Alla behöver då inte uppsöka vårdcentralen eller akuten utan kan enkelt lösa sin vårdfråga hemifrån. Lasarett och vårdcentraler kan fokusera på bland annat de riktigt gamla, de kroniskt sjuka och akutfallen.

Digital vård bör alltså välkomnas. Systemen ska anpassas till individen, inte tvärtom.

Bo Höglander