Fler konkurser 2017

Textstorlek:

​2017 blev ett tufft år för många företag och konkurserna ökade med totalt tre procent jämfört med 2016.

Det är affärs- och kreditinformationsföretaget UC som fört statistik över konkurserna i aktiebolag, handels- och kommanditbolag och övriga juridiska personer i landet.

Totalt sett för hela landet har konkurserna minskat de senaste fem åren, men 2017 ökar de.

– Jag kan tänka mig att det konsekvent ökande antalet företagsbedrägerier kan vara en anledning till varför det ser ut som det gör för 2017, säger Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Framför allt är det byggbranschen samt hotell och restaurangbranschen som har en negativ utveckling. Där ökade konkurserna med 19 procent under 2017.

– Förra året sjönk konkurserna i nästan alla branscher. I år är det helt tvärtom, säger Damberg som förutom bedrägerifaktorn ser två förklaringar.

– Övergången av arbetskraft från Rot-sektorn till större anläggningsarbeten inom byggbranschen och höjningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar inom hotell och restaurang.

2013 gjordes 6 961 konkurser i Sverige. 2014 var det 6 544 stycken, 2015 6 068, 2016 5 684 och 2017 gjordes 5 839 konkurser.

I Gävleborg gjordes 177 konkurser 2013, 270 2014, 168 2015 och 2016 minskade konkurserna till 137 stycken. 2017 sker en ökning i Gävleborg till 168 konkurser.

Agnetha Brolin