Nya pastoraten startar

Hamrånge kyrka ingår numera i samma pastorat som Hille kyrka. Foto: Arkiv
Textstorlek:

GÄSTRIKLAND I helgen välkomnas kyrkoherdarna i Gästriklands två nybildade pastorat. Församlingarna i Hamrånge och Hille ska samarbeta, liksom församlingarna i Hedesunda och Valbo.

Den första januari bildades Gästrikekutens pastorat och Valbo-Hedesunda pastorat, efter ett långt förberedande arbete.

Stiftsstyrelsen i Uppsala Stift beslutade om pastoraten den 17 november 2017. Innan dess hade de utrett förslagen ute i församlingarna.

Det hela grundar sig på kyrkomötes beslut från 2007 om att utreda en strukturförändring i Svenska kyrkan. Förändringen trädde i kraft första januari 2014 och har inneburit att det bildats många pastorat runt om i landet.

I ett pastorat får flera församlingar en gemensam administration och ledning. I Hamrånge och Hille innebär det att det blir ett större arbetslag som ser till att församlingarna fungerar.

Pastoratet har gemensamt kyrkoråd och församlingsråd med förtroendevalda från flera församlingar.

På Gästrikekustens pastorats hemsida förklarar Marianne Udd att Svenska kyrkan behöver skapa större och mer bärkraftiga enheter. Uppsala stift arbetar för att i varje pastorat skapa en hållbar gemenskap där tro och liv kan växa.

Hon skriver också att församlingarnas olika verksamheter ska bevaras och utvecklas. Som exempel nämns Hilles kör- och gruppverksamheter, samt Hamrånges pilgrimsarbete och samarbete med Rockskolan.

Kyrkoherdarna är cheferna i pastoraten, och i helgen ska de välkomnas.

Lördag 6 januari blir det kyrkoherdemottagande under högmässan i Valbo kyrka. Där tas Kajsa Berg emot av bland andra biskop Ragnar Persenius och kontraktsprost Jan Anders Jansson.

På söndag 7 januari kommer biskopen till Hille kyrka, där kyrkoherde Clara Bergel Jansson välkomnas under mässan.

 Ebba Pettersson