Populär skog kan bli reservat

Textstorlek:

NATUR Länsstyrelsen föreslår att ett 45 hektar stort skogsområde, strax söder om Bergby, ska bli naturreservat. De kallar området för Näset och skogen där har vårdats och använts, men eftersom det inte har gjorts genomgripande avverkningar finns mycket gammal skog kvar.

Det i kombination med att beggrunden är rik på kalk har gynnat ovanliga svampar och mossor på ett sätt som gjort området unikt i Gästrikland, enligt Länsstyrelsen. Där växer mer än 20 rödlistade arter av marksvampar. Bland annat lilafotad fingersvamp, violgubbe, koppartaggsvamp och raggtaggsvamp. Det finns också ovanliga växter som gynnas av kalk.

Länsstyrelsen påpekar också att skogsområdet används flitigt av Bergbyborna, med vältrampade stigar och flitiga besök från skola och förskola.

Förslaget om att göra området till naturreservat ligger på remiss till och med den 22 februari.