Samverkan kring fiskevård

Två kommuner, många föreningar och fler intressenter ska hjälpas åt att vårda fisken i Testeboån. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

OCKELBO/GÄVLE 67 laxar och 171 öringar vandrade upp i Testeboån för att leka under 2017.
I år är tanken att fisken ska få ett allt bättre välkomnande, när kommunerna i Gävle och Ockelbo sjösätter ett gränsöverskridande samarbete för fiskevården i ån.

Förra året pågick ett stort arbete med att ordna ett gränsöverskridande samarbete för fiskevården i Testeboån.

Samtidigt räknades och fotograferades fiskarna som vandrade genom fiskräknaren i Strömsbro. Det var framför allt lax och öring som tog sig upp i ån. Den största laxen var 135 centimeter lång och den största öringen 95 centimeter.

Fem ålar utvandrade ur ån i höstas.

Fiskarna i Testeboån kontrolleras och inventeras på flera sätt.

I åns nedre delar genomförs elprovfiskningar och sikyngel räknas. Utvandrande smolt märks med sändare för att fiskevårdarna ska kunna få reda på mer om fiskarnas vandringsvanor över tid.

Allt detta rapporteras i årsberättelsen för fiskevården i Testeboån, som sammanställts av Bernt Moberg.

Där står också att Gävle kommun och Ockelbo kommun under förra året verkade tillsammans för en samverkan kring ån, i en organisation som fått arbetsnamnet Testeboåns vänner.

Den ska drivas som en ideell förening där alla intresserade är välkomna.

Ockelbo kommun har sökt medel från Leader Gästrikebygden för att organisationen ska bildas. Kommunerna har träffat fiskevårdsområdesföreningar längs ån och andra intressenter. Planen är att sjösätta organisationen i februari.

Redan i mars kan organisationen få mycket att göra. Då går tidsfristen ut för ägaren till Strömsbro kraftverk att söka tillstånd för kraftverket.

Fiskevårdsområdesföreningen har i många år verkat för att kraftverket ska anpassas, och emellanåt stängas av, för att gynna fisken.

Ebba Pettersson